Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Επικοινωνήστε μας

3204 €

Νεφρική αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

Στένωση νεφρικής αρτηρίας

Arterial hypertension has many causes, which may be innate (the so called ‘essential’ arterial hypertension) as well as acquired causes.

Διαβάστε περισσότερα
Deleanu Dan
MD cardiologist
Nichifor Rares
MD Radiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

3204 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3204 €

Νεφρική αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent

Constanta Hospital ARES

Στένωση νεφρικής αρτηρίας

Arterial hypertension has many causes, which may be innate (the so called ‘essential’ arterial hypertension) as well as acquired causes.

Διαβάστε περισσότερα
Croitoru Marian
MD cardiologist
Deleanu Dan
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

Constanta Hospital ARES

3204 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3204 €

Αγγειοπλαστική υποκλειδίου αρτηρίας

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

Στένωση υποκλειδίου αρτηρίας

Subclavian arteries (there are two on each side of the neck) are branches of the aorta. Subclavian artery stenosis can be a cause of significant morbidity as it can lead to ischemia (due to insufficient blood supply in the tissues) affecting the upper extremities, brain and in some cases the heart.

Διαβάστε περισσότερα
Deleanu Dan
MD cardiologist
Nichifor Rares
MD Radiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

3204 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3204 €

Αγγειοπλαστική υποκλειδίου αρτηρίας

Constanta Hospital ARES

Στένωση υποκλειδίου αρτηρίας

Subclavian arteries (there are two on each side of the neck) are branches of the aorta. Subclavian artery stenosis can be a cause of significant morbidity as it can lead to ischemia (due to insufficient blood supply in the tissues) affecting the upper extremities, brain and in some cases the heart.

Διαβάστε περισσότερα
Croitoru Marian
MD cardiologist
Deleanu Dan
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

Constanta Hospital ARES

3204 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3204 €

Διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική (PTCA)

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

Περιφερική αρτηριακή νόσος

Peripheral arterial disease (PAD) is a common condition in which a build-up of fatty deposits in the arteries restricts blood supply to leg muscles. It is also known as peripheral vascular disease (PVD).

Διαβάστε περισσότερα
Deleanu Dan
MD cardiologist
Nichifor Rares
MD Radiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

3204 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3204 €

Διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική (PTCA)

Constanta Hospital ARES

Περιφερική αρτηριακή νόσος

Peripheral arterial disease (PAD) is a common condition in which a build-up of fatty deposits in the arteries restricts blood supply to leg muscles. It is also known as peripheral vascular disease (PVD).

Διαβάστε περισσότερα
Croitoru Marian
MD cardiologist
Deleanu Dan
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

Constanta Hospital ARES

3204 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3325 €

Νεφρική αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent

ARES Cardiology Center

Στένωση νεφρικής αρτηρίας

Arterial hypertension has many causes, which may be innate (the so called ‘essential’ arterial hypertension) as well as acquired causes.

Διαβάστε περισσότερα
Croitoru Marian
MD Cardiologist
Deleanu Dan
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

3325 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3325 €

Αγγειοπλαστική υποκλειδίου αρτηρίας

ARES Cardiology Center

Στένωση υποκλειδίου αρτηρίας

Subclavian arteries (there are two on each side of the neck) are branches of the aorta. Subclavian artery stenosis can be a cause of significant morbidity as it can lead to ischemia (due to insufficient blood supply in the tissues) affecting the upper extremities, brain and in some cases the heart.

Διαβάστε περισσότερα
Croitoru Marian
MD Cardiologist
Deleanu Dan
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

3325 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3325 €

Διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική (PTCA)

ARES Cardiology Center

Περιφερική αρτηριακή νόσος

Peripheral arterial disease (PAD) is a common condition in which a build-up of fatty deposits in the arteries restricts blood supply to leg muscles. It is also known as peripheral vascular disease (PVD).

Διαβάστε περισσότερα
Croitoru Marian
MD Cardiologist
Deleanu Dan
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

3325 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3704 €

Αγγειοπλαστική με ή χωρίς τοποθέτηση stent

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

Χρόνια μεσεντέριος ισχαιμία

Chronic mesenteric ischemia is a rare afection, wich in 95% of cases is caused by difuse atherosclerosis ( fats accumulation in your blood vessels walls, leading to their narrowing wich decrease the flow of blood to the bowel). Disease’ s progression is associated with more striking symptoms. Almost half of patients present simultaneous the affecting of heart’s blood vessels, but also peripheral artery disease.

Διαβάστε περισσότερα
Deleanu Dan
MD cardiologist
Nichifor Rares
MD Radiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

3704 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
mail_outlineΧρειάζεστε βοήθεια;