Περιφερική αρτηριακή νόσος

Διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική (PTCA)

1 ημέρα/ες

ARES Cardiology Center

Ρουμανία

ARES Cardiology Center

no. 27, Tony Bulandra Street, Sector 2 Bucharest, inside Monza Hospital, Ρουμανία

The Centers of Excellence in Cardiology and Interventional Radiology ARES were founded in 2011 and are privately owned. Our mission is to provide excellent medical services to Romanian and foreign patients, through the expertise of the most renowned physicians in Romania, top doctors from all across Europe and state of the art equipment. Ever since its inauguration, ARES became one of the leading private clinics in Romania, paving the way for revolutionary interventional cardiology procedures by performing minimally invasive treatments as an alternative for traditional surgical techniques. Over the years, thousands of interventional procedures were successfully performed at ARES, nine of which were national medical premieres and one was a European premiere. ARES is the first Eastern European Center of Excellence in the Therapy of Uterine Fibroids, the first Romanian private center that treats high blood pressure through Renal Arthery Denevration and the first private clinic to hold a department dedicated to the minimal invasive treatment of Congenital Cardiac Maflormations in Romania. ARES currently functions in three separate locations: ARES Ponderas, ARES Monza and Monza-ARES Constanța.

Εγκαταστάσεις

  • Parking
  • Café restaurant

Τμήματα

  • Καρδιολογία
  • Αγγειοχειρουργικη
  • Νευροχειρουργική
  • Ουρολογία
  • ΓυναικολογίαΠρώτα διαβάστε σχετικά με τη θεραπεία
 


ARES Cardiology Center
Διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική (PTCA)

Peripheral arterial disease (PAD) is a common condition in which a build-up of fatty deposits in the arteries restricts blood supply to leg muscles. It is also known as peripheral vascular disease (PVD).

The fatty deposits, called atheroma, are made up of cholesterol and other waste substances. The build-up of atheroma on the walls of the arteries makes the arteries narrower and restricts the flow of blood to the legs. This process is called atherosclerosis. People with PAD can experience painful aching in their leg muscles during physical activity because the muscles are not receiving the blood supply they need. Like all tissue in your body, muscles in your legs need a constant supply of blood to function properly. When you are using your leg muscles, the demand for blood increases four-fold. However, if the arteries in your legs are blocked, the supply of available blood cannot meet the demand.

The arteries supplying the lower extremities are usually affected, but sometimes the arteries of the upper extremities mey be affected as well. Left untreated, the lesions progress and the tissues supplied by these arteries undergo important, sometimes irreversible impairment.

PAD affects the inferior limbs arteries, but may also affect the neck arteries (carotid arteries), the renal arteries, and those vascularizing the digestive tube (caeliac artery, the superior and inferior mesenteric arteries).

Persons having PAD have not only an increased risk of myocardial infarction and stroke, but may even need aggressive treatment such as limb amputation.

3204 ARES Cardiology Center
ARES Cardiology Center

Διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική (PTCA)
3204 €
Ιδιωτική πληρωμή
Επιλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία
Επιλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία

  • Καμία χρέωση δεν απαιτείται σε αυτό το στάδιο.
  • Μόνο όταν η Κλινική αποδεχθεί το αίτημά σας, θα σας ζητηθεί να πληρώσετε 10% του κόστους θεραπείας ως προκαταβολή, για να εξασφαλίσετε την κράτησή σας
  • Το υπόλοιπο ποσό θα πληρωθεί απευθείας στην Κλινική την ημέρα της εισαγωγής σας.

Βρείτε την καλύτερη θεραπεία χρησιμοποιώντας το καινοτόμο εργαλείο σύγκρισης που σας προσφέρουμε.