Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Επικοινωνήστε μας

3204 €

Στένωση υποκλειδίου αρτηρίας

Αγγειοπλαστική υποκλειδίου αρτηρίας

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

Subclavian arteries (there are two on each side of the neck) are branches of the aorta. Subclavian artery stenosis can be a cause of significant morbidity as it can lead to ischemia (due to insufficient blood supply in the tissues) affecting the upper extremities, brain and in some cases the heart.

Deleanu Dan
MD cardiologist
Nichifor Rares
MD Radiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

3204 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3204 €

Στένωση υποκλειδίου αρτηρίας

Αγγειοπλαστική υποκλειδίου αρτηρίας

Constanta Hospital ARES

Subclavian arteries (there are two on each side of the neck) are branches of the aorta. Subclavian artery stenosis can be a cause of significant morbidity as it can lead to ischemia (due to insufficient blood supply in the tissues) affecting the upper extremities, brain and in some cases the heart.

Croitoru Marian
MD cardiologist
Deleanu Dan
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

Constanta Hospital ARES

3204 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3325 €

Στένωση υποκλειδίου αρτηρίας

Αγγειοπλαστική υποκλειδίου αρτηρίας

ARES Cardiology Center

Subclavian arteries (there are two on each side of the neck) are branches of the aorta. Subclavian artery stenosis can be a cause of significant morbidity as it can lead to ischemia (due to insufficient blood supply in the tissues) affecting the upper extremities, brain and in some cases the heart.

Croitoru Marian
MD Cardiologist
Deleanu Dan
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

3325 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
mail_outlineΧρειάζεστε βοήθεια;