Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Επικοινωνήστε μας

3704 €

Χρόνια μεσεντέριος ισχαιμία

Αγγειοπλαστική με ή χωρίς τοποθέτηση stent

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

Chronic mesenteric ischemia is a rare afection, wich in 95% of cases is caused by difuse atherosclerosis ( fats accumulation in your blood vessels walls, leading to their narrowing wich decrease the flow of blood to the bowel). Disease’ s progression is associated with more striking symptoms. Almost half of patients present simultaneous the affecting of heart’s blood vessels, but also peripheral artery disease.

Deleanu Dan
MD cardiologist
Nichifor Rares
MD Radiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

3704 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3704 €

Χρόνια μεσεντέριος ισχαιμία

Αγγειοπλαστική με ή χωρίς τοποθέτηση stent

Constanta Hospital ARES

Chronic mesenteric ischemia is a rare afection, wich in 95% of cases is caused by difuse atherosclerosis ( fats accumulation in your blood vessels walls, leading to their narrowing wich decrease the flow of blood to the bowel). Disease’ s progression is associated with more striking symptoms. Almost half of patients present simultaneous the affecting of heart’s blood vessels, but also peripheral artery disease.

Croitoru Marian
MD cardiologist
Deleanu Dan
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

Constanta Hospital ARES

3704 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3825 €

Χρόνια μεσεντέριος ισχαιμία

Αγγειοπλαστική με ή χωρίς τοποθέτηση stent

ARES Cardiology Center

Chronic mesenteric ischemia is a rare afection, wich in 95% of cases is caused by difuse atherosclerosis ( fats accumulation in your blood vessels walls, leading to their narrowing wich decrease the flow of blood to the bowel). Disease’ s progression is associated with more striking symptoms. Almost half of patients present simultaneous the affecting of heart’s blood vessels, but also peripheral artery disease.

Croitoru Marian
MD Cardiologist
Deleanu Dan
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

3825 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
mail_outlineΧρειάζεστε βοήθεια;