Χρόνια μεσεντέριος ισχαιμία

Αγγειοπλαστική με ή χωρίς τοποθέτηση stent

1 ημέρα/ες

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

Deleanu Dan

Dr. MD cardiologist

Competence: Interventional Cardiology

Fellow of the European Society of Cardiology

Former President of the Romanian Society of Cardiology (2008-2011)

Head of the Cardiac Catheterization Section, Institute of Emergency Cardiovascular Diseases “Prof. Dr. CC Iliescu”

Chief of Interventional Cardiology ARES Bucharest

Procedures conducted by Dr. Dan Deleanu 

 • Mesenteric arteries angiography/angioplasty

 • ​Peripheral arterial disease

 • Renal Artery angioplasty

 • Subclavian arteries angioplasty

 • Coronary angioplasty

 • Carotid angioplasty

 • Coarctation of the aorta

 • Atrial / Ventricular Septal Defect -ASD / VSD

 • Renal Artery Denervation (RDN)

 • Patent Foramen Ovale (PFO)

 • Inferior vena cava filters placement

 • Patent ductus arteriosus (PDA)

 • Watchman procedure for Atrial Fibrillation

 • Peripheral Pulmonary Stenosis


Τηλεδιάσκεψη

Ο Ιατρός δεν είναι διαθέσιμος για τηλεδιάσκεψη

Επόμενο: Διαβάστε σχετικά με τα δωμάτια
 


PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest
Αγγειοπλαστική με ή χωρίς τοποθέτηση stent

Chronic mesenteric ischemia is a rare afection, wich in 95% of cases is caused by difuse atherosclerosis ( fats accumulation in your blood vessels walls, leading to their narrowing wich decrease the flow of blood to the bowel). Disease’ s progression is associated with more striking symptoms. Almost half of patients present simultaneous the affecting of heart’s blood vessels, but also peripheral artery disease.

Nonatheromatous conditions include: compression of celiac artery, Takayasu arteritis, thromboangitiitis obliterans, radiation-induced vascular injury. The disease generally presents in patients over 60 years and the incidence is three times higher in women. Symptoms commonly occurs when there are two blood vessels affected ( celiac trunk, superior mesenteric artery, inferior mesenteric artery).

Digestive tube receive blood from three main vessels: celiac trunk, superior mesenteric artery (SMA) and inferior mesenteric artery (IMA). The celiac artery suppllies most of blood to the lower esophagus, stomach, duodenum, liver, pancreas and spleen. The SMA commes off the aorta and supplies blood to duodenum, jejun, ileum, cecum and colon. IMA commes also off the aorta and supplies blood to the distal transverse, descending and sigmoid colon and the rectum. Many communications exist within these arteries so as we pointed above, tipically, symptomps appears when there are at least two vessels affected.

3704 PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest
PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

Αγγειοπλαστική με ή χωρίς τοποθέτηση stent
3704 €
Ιδιωτική πληρωμή
Το δωμάτιό σας
Δίκλινο δωμάτιο
Επιλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία
Επιλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία

 • Καμία χρέωση δεν απαιτείται σε αυτό το στάδιο.
 • Μόνο όταν η Κλινική αποδεχθεί το αίτημά σας, θα σας ζητηθεί να πληρώσετε 10% του κόστους θεραπείας ως προκαταβολή, για να εξασφαλίσετε την κράτησή σας
 • Το υπόλοιπο ποσό θα πληρωθεί απευθείας στην Κλινική την ημέρα της εισαγωγής σας.

Βρείτε την καλύτερη θεραπεία χρησιμοποιώντας το καινοτόμο εργαλείο σύγκρισης που σας προσφέρουμε.