Χρόνια μεσεντέριος ισχαιμία

Αγγειοπλαστική με ή χωρίς τοποθέτηση stent

1 ημέρα/ες

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

Ares minimal invasive center is located in the Ponderas Academic Hospital in Bucharest Romania

Εγκαταστάσεις

 • Breastfeeding Room
 • Café restaurant
 • Collaboration with a nearby 4-star Hotel
 • Gift shop for babies
 • International Patient Department (IPD)
 • Internet point
 • Parking
 • Playground
 • Rooming in Service / Baby friendly Hospital
 • Special diets
 • Supervised Children Playroom
 • Translation services
 • Transparent billing & Detailed Invoices
 • Transport services

Τμήματα

 • Καρδιολογία
 • Αγγειοχειρουργικη
 • Νευροχειρουργική
 • Ουρολογία
 • ΓυναικολογίαΠρώτα διαβάστε σχετικά με τη θεραπεία
 


PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest
Αγγειοπλαστική με ή χωρίς τοποθέτηση stent

Chronic mesenteric ischemia is a rare afection, wich in 95% of cases is caused by difuse atherosclerosis ( fats accumulation in your blood vessels walls, leading to their narrowing wich decrease the flow of blood to the bowel). Disease’ s progression is associated with more striking symptoms. Almost half of patients present simultaneous the affecting of heart’s blood vessels, but also peripheral artery disease.

Nonatheromatous conditions include: compression of celiac artery, Takayasu arteritis, thromboangitiitis obliterans, radiation-induced vascular injury. The disease generally presents in patients over 60 years and the incidence is three times higher in women. Symptoms commonly occurs when there are two blood vessels affected ( celiac trunk, superior mesenteric artery, inferior mesenteric artery).

Digestive tube receive blood from three main vessels: celiac trunk, superior mesenteric artery (SMA) and inferior mesenteric artery (IMA). The celiac artery suppllies most of blood to the lower esophagus, stomach, duodenum, liver, pancreas and spleen. The SMA commes off the aorta and supplies blood to duodenum, jejun, ileum, cecum and colon. IMA commes also off the aorta and supplies blood to the distal transverse, descending and sigmoid colon and the rectum. Many communications exist within these arteries so as we pointed above, tipically, symptomps appears when there are at least two vessels affected.

3704 PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest
PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

Αγγειοπλαστική με ή χωρίς τοποθέτηση stent
3704 €
Ιδιωτική πληρωμή
Το δωμάτιό σας
Δίκλινο δωμάτιο
Επιλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία
Επιλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία

 • Καμία χρέωση δεν απαιτείται σε αυτό το στάδιο.
 • Μόνο όταν η Κλινική αποδεχθεί το αίτημά σας, θα σας ζητηθεί να πληρώσετε 10% του κόστους θεραπείας ως προκαταβολή, για να εξασφαλίσετε την κράτησή σας
 • Το υπόλοιπο ποσό θα πληρωθεί απευθείας στην Κλινική την ημέρα της εισαγωγής σας.

Βρείτε την καλύτερη θεραπεία χρησιμοποιώντας το καινοτόμο εργαλείο σύγκρισης που σας προσφέρουμε.