Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Επικοινωνήστε μας

1650 €

στεφανιογραφία

Magdalena Clinic for cardiovascular diseases

Καρδιακή ανεπάρκεια

Coronary Angiography is a minimally invasive diagnostic procedure to access the coronary circulation and blood filled chambers of the heart for the purpose of identifying the condition and pathologic function of the heart.

Sesto Mihajlo
MD, PhD, Cardiologist
Štambuk Krešimir
Cardiologist
0
Θεραπείες / Έτος
check
Διεθνή πιστοποιητικά

1650 €

3 days treatment
0
Θεραπείες / Έτος
check
Διεθνή πιστοποιητικά
3204 €

Εμφύτευση βηματοδότη

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

Κολπικός πτερυγισμός

Pacemakers are small, electronic devices used to treat excessively slow heart rhythms (bradycardia or differents types of block). Pacemakers send signals to heart muscle that cause the muscle to contract at the correct pace, so that blood is pumped properly through the body. Today’s advanced pacemakers adjust heart rates according to changes in the body’s activity level. Thus, the pacemaker adjusts the heart’s rate when the person is resting or exercising.

Bostan Ion
MD Cardiologist
Cludin Radu
MD Primary Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

3204 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3204 €

Εμφύτευση βηματοδότη

ARES Cardiology Center

Κολπική μαρμαρυγή

Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained cardiac arrhythmia affecting over 6 million people worldwide, mainly those ages 65 and older. As the population continues aging, that number is expected to rise. Atrial fibrillation is the irregular, chaotic beating of the upper chambers of the heart. Episodes of AF may last a few minutes or several days.

Lysitsas Dimitrios
MD Cardiologist
Thanopoulos Basil
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

3204 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3204 €

Εμφύτευση βηματοδότη

Constanta Hospital ARES

Κολπική μαρμαρυγή

Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained cardiac arrhythmia affecting over 6 million people worldwide, mainly those ages 65 and older. As the population continues aging, that number is expected to rise. Atrial fibrillation is the irregular, chaotic beating of the upper chambers of the heart. Episodes of AF may last a few minutes or several days.

Deleanu Dan
MD Cardiologist
Lysitsas Dimitrios
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

Constanta Hospital ARES

3204 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3209 €

Εμφύτευση βηματοδότη

ARES Cardiology Center

Κολπικός πτερυγισμός

Pacemakers are small, electronic devices used to treat excessively slow heart rhythms (bradycardia or differents types of block). Pacemakers send signals to heart muscle that cause the muscle to contract at the correct pace, so that blood is pumped properly through the body. Today’s advanced pacemakers adjust heart rates according to changes in the body’s activity level. Thus, the pacemaker adjusts the heart’s rate when the person is resting or exercising.

Bostan Ion
MD Cardiologist
Lysitsas Dimitrios
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

3209 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3224 €

Εμφύτευση βηματοδότη

ARES Cardiology Center

Σύνδρομο του καρωτιδικού κόλπου

Pacemakers are small, electronic devices used to treat excessively slow heart rhythms (bradycardia or differents types of block). Pacemakers send signals to heart muscle that cause the muscle to contract at the correct pace, so that blood is pumped properly through the body. Today’s advanced pacemakers adjust heart rates according to changes in the body’s activity level. Thus, the pacemaker adjusts the heart’s rate when the person is resting or exercising.

Bostan Ion
MD Cardiologist
Lysitsas Dimitrios
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

3224 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3229 €

Εμφύτευση βηματοδότη

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

Αρρυθμίες

Pacemakers are small, electronic devices used to treat excessively slow heart rhythms (bradycardia or differents types of block). Pacemakers send signals to heart muscle that cause the muscle to contract at the correct pace, so that blood is pumped properly through the body. Today’s advanced pacemakers adjust heart rates according to changes in the body’s activity level. Thus, the pacemaker adjusts the heart’s rate when the person is resting or exercising.

Bostan Ion
MD Cardiologist
Cludin Radu
MD Primary Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

3229 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3233 €

Εμφύτευση βηματοδότη

ARES Cardiology Center

Αρρυθμίες

Pacemakers are small, electronic devices used to treat excessively slow heart rhythms (bradycardia or differents types of block). Pacemakers send signals to heart muscle that cause the muscle to contract at the correct pace, so that blood is pumped properly through the body. Today’s advanced pacemakers adjust heart rates according to changes in the body’s activity level. Thus, the pacemaker adjusts the heart’s rate when the person is resting or exercising.

Bostan Ion
MD Cardiologist
Lysitsas Dimitrios
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

3233 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3244 €

Εμφύτευση βηματοδότη

ARES Cardiology Center

Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου (SSS)

Pacemakers are small, electronic devices used to treat excessively slow heart rhythms (bradycardia or differents types of block). Pacemakers send signals to heart muscle that cause the muscle to contract at the correct pace, so that blood is pumped properly through the body. Today’s advanced pacemakers adjust heart rates according to changes in the body’s activity level. Thus, the pacemaker adjusts the heart’s rate when the person is resting or exercising.

Bostan Ion
MD Cardiologist
Lysitsas Dimitrios
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

3244 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3254 €

Εμφύτευση βηματοδότη

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου (SSS)

Pacemakers are small, electronic devices used to treat excessively slow heart rhythms (bradycardia or differents types of block). Pacemakers send signals to heart muscle that cause the muscle to contract at the correct pace, so that blood is pumped properly through the body. Today’s advanced pacemakers adjust heart rates according to changes in the body’s activity level. Thus, the pacemaker adjusts the heart’s rate when the person is resting or exercising.

Bostan Ion
MD Cardiologist
Cludin Radu
MD Primary Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

3254 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
mail_outlineΧρειάζεστε βοήθεια;