Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Επικοινωνήστε μας

164 €

Έλειψη δοντιού

Προέκταση εμφυτεύματος τιτανίου

Poliklinika Bagatin

Super structure titanium extension to the implant to secure installed crown

Doblanović Krešimir
Oral surgery specialist
Munitić Mirna
Dental prosthetics specialist
+1000
Θεραπείες / Έτος

164 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
274 €

Έλειψη δοντιού

Προέκταση εμφυτεύματος ζιρκονίου

Poliklinika Bagatin

Super structure - zirconia extension to the implant to secure installed crown

Doblanović Krešimir
Oral surgery specialist
Munitić Mirna
Dental prosthetics specialist
500 - 1000
Θεραπείες / Έτος

274 €

1 days treatment
500 - 1000
Θεραπείες / Έτος
514 €

Έλειψη δοντιού

Εγκατάσταση εμφυτεύματος εταιρείας ΜIS - ICX implants

Poliklinika Bagatin

When are dental implants used?

Doblanović Krešimir
Oral surgery specialist
Munitić Mirna
Dental prosthetics specialist
200 - 500
Θεραπείες / Έτος

514 €

1 days treatment
200 - 500
Θεραπείες / Έτος
753 €

Έλειψη δοντιού

Εγκατάσταση εμφυτεύματος εταιρείας Sraumann SLA implants

Poliklinika Bagatin

What are dental (teeth) implants?

Doblanović Krešimir
Oral surgery specialist
Munitić Mirna
Dental prosthetics specialist
500 - 1000
Θεραπείες / Έτος

753 €

1 days treatment
500 - 1000
Θεραπείες / Έτος
822 €

Έλειψη δοντιού

Εγκατάσταση εμφυτεύματος εταιρείας Sraumann SLActive implants

Poliklinika Bagatin

What are dental (teeth) implants?

Doblanović Krešimir
Oral surgery specialist
Munitić Mirna
Dental prosthetics specialist
500 - 1000
Θεραπείες / Έτος

822 €

1 days treatment
500 - 1000
Θεραπείες / Έτος
6284 €

Έλειψη δοντιού

Εγκατάσταση 4 εμφυτευμάτων ICX και συνολική προσθετική δοντιών

Poliklinika Bagatin

All-on-4 metal ceramic type ICX implants of very high quality is a minimally invasive way of placing a full mouth of dental implants by only using four implants to support a full arch (upper or lower) fixed non-removable replacement teeth. Essentially what All-on-4 does, is allow you to have a full set of teeth without having to undergo multiple surgeries and replacements to place a full set of implants in your mouth. The greatest thing about this is that the All-on-4 procedure can typically be completed in Poliklinika Bagatin during one visit under local anesthesia. For the patients who have lost all their teeth or may need to have the remaining teeth pulled due to decay, this is an amazing advancement that allows them to have a full set of teeth without undergoing multiple procedures. Simultaneously, this solution gives our patients the kind of teeth that look real and act exactly like the original set did.

+1000
Θεραπείες / Έτος

6284 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
7196 €

Έλειψη δοντιού

Εγκατάσταση 5 εμφυτευμάτων ICX και συνολική προσθετική δοντιών

Poliklinika Bagatin

All-on-5 dental implants of ICX type uses only five implants to secure all teeth in place hence, the name All-on-5. The results provide patients with high quality full teeth restoration without the use of bone grafting in the shortest time possible. The All-on-5 procedure provides especially effective restoration of the upper jaw because longer and stronger implants can be secured in the back part of the jaw.

+1000
Θεραπείες / Έτος

7196 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
7230 €

Έλειψη δοντιού

Εγκατάσταση 4 εμφυτευμάτων Straumann και συνολική προσθετική δοντιών

Poliklinika Bagatin

All-on-4 metal ceramic type Straumann implants of superior quality is a minimally invasive way of placing a full mouth of dental implants by only using four implants to support a full arch (upper or lower) fixed non-removable replacement teeth. Essentially what All-on-4 does, is allow you to have a full set of teeth without having to undergo multiple surgeries and replacements to place a full set of implants in your mouth. The greatest thing about this is that the All-on-4 procedure can typically be completed in Poliklinika Bagatin during one visit under local anesthesia. For the patients who have lost all their teeth or may need to have the remaining teeth pulled due to decay, this is an amazing advancement that allows them to have a full set of teeth without undergoing multiple procedures. Simultaneously, this solution gives our patients the kind of teeth that look real and act exactly like the original set did.

+1000
Θεραπείες / Έτος

7230 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
8379 €

Έλειψη δοντιού

Εγκατάσταση 5 εμφυτευμάτων Straumann και συνολική προσθετικη δοντιών

Poliklinika Bagatin

All-on-5 dental implants uses only five Sraumann implants of superior quality to secure all teeth in place hence, the name All-on-5. The results provide patients with high quality full teeth restoration without the use of bone grafting in the shortest time possible. The All-on-5 procedure provides especially effective restoration of the upper jaw because longer and stronger implants can be secured in the back part of the jaw.

+1000
Θεραπείες / Έτος

8379 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
mail_outlineΧρειάζεστε βοήθεια;