Μικρή ανοίψωση κοιλότητας οστού (sinus lift minor) για τοποθέτηση εμφυτεύματος

Έλειψη οστού γνάθου

1 ημέρα/ες

Poliklinika Bagatin

Κροατία