Τσεκάπ

Έλεγχος γυναικείας γονιμότητας

1 ημέρα/ες

GURGAN CLINIC IVF CENTER

Περιγραφή

When you should concern about your fertility? It’s an important question. How long have you been trying to get pregnant is the key question in here. It’s well known that many couples won’t conceive right away but it’s also known that you can’t try forever by yourself. If you have been trying for at least 6 months and you are older than 35 or if you have been trying for at least 12 months and you are younger than 35, doctors usually recommend to visit a fertility doctor or gynecologist.

Infertility may have many possible reasons depending on male and female factors. Irregular periods or no ovulation, age, blocked fallopian tubes, adhesion, endometriosis, poor ovarian reserve are some of the female factors causing infertility. Low sperm counts, poor sperm motility, deformations on the shape of the sperm (morphology) are some of the male factors that decrease your fertility level. In some cases fertility reasons can be unknown. Balancing concept and supplementary treatments will increase the chance of getting pregnant.

In first consultation your doctor will take your medical history and ask for some hormone tests. Also he/she may require semen analysis or spermiogram test from your husband. This will help to analyze if your body is ready to get pregnant or not. It is important to trust your doctor and ask every question that comes to your mind in this process.

You don't need to be married for concerning about your fertility. Single women and men can also check their fertility situations. In order to preserve their fertility, egg or sperm cells can be frozen (please ask about legal procedure).

If you are thinking about having a child you shouldn’t wait too long to visit a doctor for fertility checkup. For more information you are always welcomed to reach Gürgan Clinic IVF Centers for getting IVF Support.

Υπηρεσίες συμπεριλαμβανόμενες στην τελική τιμή

  • IVF Treatment with ICSIΕπόμενο: Διαβάστε σχετικά με τους Ιατρούς
 


GURGAN CLINIC IVF CENTER
Female infertility check-upFertility Check up
GURGAN CLINIC IVF CENTER
GURGAN CLINIC IVF CENTER

Έλεγχος γυναικείας γονιμότητας
Ιδιωτική πληρωμή
Το δωμάτιό σας
Patient Recovery Rooms

  • Καμία χρέωση δεν απαιτείται σε αυτό το στάδιο.

Βρείτε την καλύτερη θεραπεία χρησιμοποιώντας το καινοτόμο εργαλείο σύγκρισης που σας προσφέρουμε.