1301 €

Απώλεια Μαλλιών

Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

NOYAN CLINIC

The consultation always takes place in our clinic. When you have carried out a hair transplant, you want to be sure that you are in good hands. Noyan Clinic guarantees that you will be treated by an experienced and qualified team of doctors. While research is broadly focused on your needs and get detailed information about the possibilities of a hair transplant. The free consultation is an ideal opportunity to get answer about all your questions regarding hair transplantation.

Noyan Nurettin
500 - 1000
Θεραπείες / Έτος

1301 €

Ημερήσια νοσηλεία
500 - 1000
Θεραπείες / Έτος
Contact the Clinic
1800 €

Απώλεια Μαλλιών

Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

Suzermed Clinic

Loss of hair is a natural process when it is between the limits that the body can restore them. When the capacity of the body to restore the hair loss is beaten by the excessive hair loss then we can name this situation something that should be treated.

KARADAĞ ÇİĞDEM
Ozturk Fatih
500 - 1000
Θεραπείες / Έτος
check
Διεθνή πιστοποιητικά

1800 €

Ημερήσια νοσηλεία
500 - 1000
Θεραπείες / Έτος
check
Διεθνή πιστοποιητικά
Contact the Clinic
1900 €

Απώλεια Μαλλιών

Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

Suzermed Clinic

Loss of hair is a natural process when it is between the limits that the body can restore them. When the capacity of the body to restore the hair loss is beaten by the excessive hair loss then we can name this situation something that should be treated.

KARADAĞ ÇİĞDEM
Ozturk Fatih
500 - 1000
Θεραπείες / Έτος
check
Διεθνή πιστοποιητικά

1900 €

Ημερήσια νοσηλεία
500 - 1000
Θεραπείες / Έτος
check
Διεθνή πιστοποιητικά
Contact the Clinic
2200 €

Απώλεια Μαλλιών

Μεταμόσχευση Μαλλιών Direct Hair Transplantation

Suzermed Clinic

The DHI method, also known as “Direct Hair Transplant” serves as an alternative to the FUE method, this approach involves a team of trained specialists operating the “Choi Implanter Pen” to implant the grafts into the recipient area. Originating from South Korea, the pen is a light, convenient device that is able to holster the graft in place and inject it into the scalp with all-out accuracy. Think of it as a normal pen, but it dispenses hair instead of ink! I know – the metaphor is more than unpleasant to think about, but hear me out – the reason why this particular method is oftentimes preferred over FUE is due to its rather streamlined though nonetheless efficient nature. Moreover, the method eliminates the requirement for a channel opening session as it is done simultaneously with the planting which results in less edema.

KARADAĞ ÇİĞDEM
Ozturk Fatih
500 - 1000
Θεραπείες / Έτος
check
Διεθνή πιστοποιητικά

2200 €

Ημερήσια νοσηλεία
500 - 1000
Θεραπείες / Έτος
check
Διεθνή πιστοποιητικά
Contact the Clinic
mail_outlineΧρειάζεστε βοήθεια;