Celtemen Mustafa Baran

Celtemen Mustafa Baran

Dr. Gynecology, IVF, infertility, Obstetrics, Laparoscopy, Hysteroscopy

Celtemen Mustafa Baran

Dr. Baran Celtemen is graduated from Gazi University Faculty of Medicine as gynecology doctor. He had been working in many hospitals as gynecologist and obstetrician and IVF specialist. He is working in the field of assisted reproductive treatments. 

Available Treatments

Languages

 • English

 • Turkish

12

Education and Academic Qualifications

 • TED Ankara College
 • 2003, Gazi University Faculty of Medicine

Work experience

 • 2011, Gazi University Department of Obstetrics and Gynecology
 • 2013, Çankırı State Hospital, Çankırı, Turkey
 • 2011 – 2015    Çankırı State Hospital, Çankırı, Turkey
 •  2015 – 2016   Private Lokman Hekim Hospital, Turkey
 • 2016 – 2018    Medical Park Ankara Hospital, Turkey
 • 2018 – 2019    Memorial Ankara Hospital, Turkey
 • 2019 –             Gürgan Clinic IVF Center, Ankara, Turkey

Awards - Honors

TÜBİTAK 1002 – Hızlı Destek 113S456.  İnsan Oositlerde ePAB mRNA Ekspresyonu. Prof.Dr.Nuray Bozkurt, Dr.Pınar Celtemen, Dr.M.Baran Celtemen, Doç.Dr.Gürkan Bozdağ.

The role of TWIST, SERPINB5, and SERPIN1 genes in uterine leiomyomas. J Turk Ger Gynecol Assoc 2013 3.’lük ödülü.


Recent publications

Articles

The role of TWIST, SERPINB5, and SERPIN1 genes in uterine leiomyomas. Mehmet Sühha Bostancı, Merih Bayram, Süleyman Murat Bakacak, Özge Kızılkale Yıldırım, Rukset Attar, Gazi Yıldırım, Emin Ümit Bağrıaçık, Baran Celtemen.J Turk Ger Gynecol Assoc 2014; 15: 92-5

Maternal Inflammatory Response in Severe Preeclamptic and Preeclamptic Pregnancies. Merih Bayram,Emin Umit Bagrıaçık,, Mehmet Suhha Bostanci, M. Baran Celtemen, Melek Yaman, Fusun Civil.  J Clin Gynecol Obstet.

Follicular fluid AMH, inhibin-A, progesterone, and e2 level differences in patients under controlled ovarian stimulation. Mustafa Baran CELTEMEN, Rifat Hakkı GURSOY , Pinar TELLI CELTEMEN, Sehri ELBEG, Nuray BOZKURT,   Cengiz KARAKAYA. Clinical and Experimental Obstetrics& Gynecology.    in press

Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. What is the best initial cycle IVF protocol for patients over 35 years old? Pinar Telli Celtemen, Nuray Bozkurt, Mustafa Baran Celtemen, Mehmet Erdem,  Ahmet Erdem,  Mesut Öktem, Recep Onur Karabacak .

Gebelik ve Kurşun Zehirlenmesi. Mustafa Baran Celtemen, Pınar Telli Celtemen, Nuray Bozkurt.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Cilt 11, Sayı 1 (2014)

Serviks Kanseri ve Evrelemesi. Dr. Haldun GÜNER,Dr. Baran CELTEMEN Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Özel Dergisi 2008, Derleme.

International Presentations

Follicular fluid anti-Mullerian hormone, inhibin-A, progesterone and e2 levels in patients with different ovarian response M.B. Celtemen, P. Telli, C. Karakaya, N. Bozkurt, R.H.Gursoy.ESHRE-London2013

Uterine leiomyosarcoma differentiation to rhabdomyosarcoma, treatment difficulties; a case report. P. Telli, M.B. Celtemen, A. Bedirli,A.Onan, H. Guner.  IGCS 2012 Congress, Vancouver- CANADA.

Endometrial metastasis of invasive mixt ductal and lobular breast carcinoma, role of cytoreductive surgery in treatment; a case report. P. Telli, M.B. Celtemen, M.A. Onan. IGCS 2012 Congress, Vancouver- CANADA.

What should be the minimum resected lymph node number to detect lymphatic metastasis in endometrial cancer. C. Taskiran, F. Atalay, A. Onan, U. Korucuoglu, B. Celtemen, G. Barıt, I. Pak, O. Erdem, H. Guner. 12th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society 2008. (Oral presentation)

The survival benefit of lymphatic dissection on survival in patients with endometrial cancer. H. Guner, C. Taskiran, F. Atalay, U. Korucuoglu, O. Erdem, B. Celtemen, G. Barıt, I. Pak, A. Onan.  12th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society 2008.

National Presentations

Paraovaryan borderline tümör: Vaka sunumu.  Mesut Öktem, Ümit Korucuo¤lu, Özgür Ar›soy, Baran Celtemen,Seraf Abay, Cahit Cenksoy, Anıl Onan.  2006 TJOD

Overin Büyük hücreli Nöroendokrin Karsinomu:Vaka sunumu. Haldun Güner, Özgür Arısoy, Turgay Algül, Seraf Abay,Baran Celtemen, Eda Demir, Özlem Erdem.2006 TJOD

Yılmaz E, Mutlu  MF, Yaman S, Demir E, Mutlu İ, Abay S, Celtemen B, Yücetürk A, Tıraş B. Fetal akrania. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya, 2007 ( poster sunumu)

Translations

“Malignanat diseases of hematologic and immunologic systems”. Çağatay Taşkıran ve Baran Celtemen. High risk pregnancies. Yüksek riskli gebelikler. Ed. Haldun Güner. Güneş Kitabevi, 889-900.Chapter in books translated from original English version

Güncel Obstetrik ve Jinekoloji Tanı ve Tedavi : Yardımcı Üreme Teknikleri – İn Vitro Fertilizasyon ve İlişkili Teknikler. M. Bülent Tıraş, M. Baran CeltemenAnkara: Güneş Tıp Kitabevleri (2009), S.948 – 953 : Current Obstetrics and Gynecologic Diagnosis and Treatment : Assisted reproductive technologies : in vitro fertilization & related techniques, 2007 10.edisyon

Obstetrik, Jinekoloji ve İnfertilite, Baran Celtemen, Güven Günaydın, Ümit Korucuoğlu. Çeviri Editörü : Bülent Tıraş.(Klinisyenin El Kitabı)

Tuba-Overde Abselerin Yönetimi Dr. Baran Celtemen,Dr. Onur Karabacak. Daniel S. Seidman, Bulent Berker ve Camran Nezhat.  NEZHAT OPERATiF JiNEKOLOJiK LAPAROSKOPİ VE HiSTEROSKOPi Üçüncü Baskı 237-244

Preterm eylem ve postterm dogum . Dr. Ozdemir Himmetoglu, Dr. Baran Celtemen
J.Chris Carey ve Ronald S. Gibbs.165 DANFORTHS OBSTETRIK VE JINEKOLOJI ONUNCU BASKI

Plasenta previa ve ablasyo. Dr. Cagatay Taskiran, Dr. Baran Celtemen. Helen H. Kay.385 DANFORTHS OBSTETRIK VE JINEKOLOJI ONUNCU BASKI

Premenstruel Sendrom . Cagatay Taskiran, Dr. Baran Celtemen. Robert L.Reid. 672. DANFORTHS OBSTETRIK VE JINEKOLOJI ONUNCU BASKI

Malign Tumorler . Dr.Haldun Guner, Dr. Baran Celtemen. A.R.Munkarah, R.T. Morris, V.L.Schimp.1163. YUKSEK RISKLI GEBELIKLER Yonetim Secenekleri 3. BASKI

Normal Degerler. Dr.Haldun Guner, Dr. Baran Celtemen. M.Ramsey 1665. YUKSEK RISKLI GEBELIKLER  Yonetim Secenekleri 3. BASKI

 

mail_outlineNeed Help?