hospital_image

Check-ups

Female infertility check-up - Fertility Check up

1 day(s)

GURGAN CLINIC IVF CENTER

Turkey

Özel Murat

Dr. Gynecology, IVF, infertility, Obstetrics, Laparoscopy

Dr. Murat Özel has been working as gynecologist, obstetrician and IVF specialist in Gürgan Clinic IVF Center. He had worked in many hospitals inside and outside of Turkey. 

Languages

 • English

 • Turkish

 • Other

28

Education and Academic Qualifications

 • 1984-1989 Ali Dilmen High School, Adapazarı, Turkey
 • 1989-1996 Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
 • 1997-2001 Zekai Tahir Burak Women's Health Education and Research Hospital Ankara, Turkey

Work experience

 • 2001-2006 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yüksek Riskli Gebelikler – Perinatoloji Kliniği’ nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Başasistanı (Uzman)
 • 2006-2012 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Reprodüktif Endokrinoloji ve Tüp Bebek Kliniği’ nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Başasistanı (Uzman)
 • 2008-2012 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Reprodüktif Endokrinoloji ve Tüp Bebek Kliniği’ nde Tüp Bebek Sertifikasyon Programı Dahilinde, Tüp Bebek Sertifikasyonu Uzman Eğitmenliği
 • 2001-2012 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu Genel Sekreterliği.
 • 2012-2013 Özel Jinemed Kalamış Tüp Bebek Merkezi, İstanbul – Euromedical IVF Centar, Sarajevo
 • 2014-2019 Tup Bebek Uzmani, Bahceci Kosova Ozel Dal Hastanesi, Prishtine

Awards - Honors

 • Laparoskopi Sertifikası/Laparoscopy Certificate
 • Tüp Bebek Sertifikası / IVF Certificate
 • Ultrasonografi Sertifikası / Ultrasonography Certificate
 • Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası<
 • Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası
 • New York Medical College Ovulation Induction and Preservation of Ovarian Reserve Certificate
 • Brookwood International Academy, Certificate in Essential Good Clinical Practice
 • British Side English Language School Certificate on Presentation Skills in English

Recent publications

National Journals

1. Gestasyonel Diabetes Mellitus Olgularında Anamnestik Risk Faktörlerinin Sıklığı. Aylin Aker Çırpan, Murat Özel, Şenol Kalyoncu, Münire Erman Akar, Reyhan Neslihanoğlu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (1): 94-96.
2. Gestasyonel ve Pregestasyonel Diabetes Mellitusda Fetomaternal ve Neonatal Bulguların Karşılaştırılması. Aylin Aker Çırpan, Murat Özel, Reyhan Neslihanoğlu Alkan, Elif Gül Yapar Eyi, Şenol Kalyoncu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (5): 631-35.
3. Gestasyonel Diabetes Mellitus Olgularında Fetomaternal ve Neonatal Sonuçların Diabetik Olmayan Gebeler ile Karşılaştırılması. Murat Özel, Aylin Aker Çırpan, Şenol Kalyoncu, Reyhan Neslihanoğlu Alkan, Elif Gül Yapar Eyi. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (4): 501-505.
4. Gestasyonel ve Pregestasyonel Diabette Fetomaternal ve Neonatal Karakteristiklerin ve Takiplerin Diabetik Olmayan Gebeler ile Karşılaştırılması. Comparison of Fetomaternal and Neonatal Characteristics and Their Follow Up Between Gestational-Pregestational Diabetes Mellitus and Non-Diabetic Controls. Aylin Aker Çırpan, Murat Özel, Melike Doğanay. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2002; 12 (2): 121-5.
5. Erken Doğum Ağrılarına Profilaktik Yaklaşımda Oral Magnezyum Tedavisinin Rolü. Role of Oral Magnesium Treatment in Prophylactic Management of Preterm Labor Contractions. Ergün Toprak, Oğuz Devrim Yardımcı, Ömer Lütfi Tapısız, Hakan Aytan, Murat Özel, Esra Tonguç, Nuri Danışman. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2003;13(5):364-7.
6. The Necessity of Coagulation Profile in Preeclampsia. Uğur Kazımoğlu, Şevki Çelen, Mehmet Özkul, Bekir S Ünlü, Hakan Aytan, Şenol Kalyoncu, Görkem Tuncay, Murat Özel. The Journal of the Turkish German Gynecological Assocciation 2004; 5(3): 217-219.
7. Preeklampsi ile Komplike Mol Hidatiform. Faruk Abike, Osman Temizkan, Murat Özel. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2004; 10 (1) : 110-111.

8. İkinci Trimester Gebeliklerin Sonlandırılmasında Oral ve Vajinal Misoprostol Kullanımlarının Karşılaştırılması. Osman Temizkan, Murat Özel, Faruk Abike, Murat Boylu, Cavidan Gülerman, Leyla Mollamahmutoğlu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2005; 11 (2): 186-91.
9. Tip II Diabetes Mellitus Tanısı Almış Post Menopozal Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisinin Glisemik Kontrol Üzerindeki Etkileri. Murat Özel, Murat Boylu, Osman Temizkan, Faruk Abike, Kenan Yalta, Leyla Mollamahmutoğlu. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2005; 11 (3): 316-23.
10. Kalp Hastalığı Bulunan Gebelerin Gebelik Sonuçları. Oktay Kaymak, Emin Üstünyurt, Recep Emre Okyay, Duygu Özkale, Murat Özel, Leyla Mollamahmutoğlu, Nuri Danışman. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2005; 11 (5): 530-35.
11. Gebelerde Profilaktik Olarak Verilen Magnezyumun Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi. Kenan Yalta, O Devrim Yardımcı, Ö Lütfi Tapısız, Ersin Sarıçam, Ergün Toprak, Murat Özel, Cemal Özbakır, Seher Bozboğa, Arslan Öcal. MN-Kardiyoloji Dergisi 2005; 12 (4): 263-67.
12. Fetal Huge Type 1 Sacrococcigeal Teratoma Diagnosed and Terminated at 19 Weeks Gestation: A Case Report. Kahyaoğlu S, Turgay İ, Ertaş E, Yılmaz B, Kelekçi S, Özel M, Danışman N. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2005 Jan;2(5):144-46.
13. Endometrial Polip ve Submüköz Myomların Lokalizasyonlarının ve Büyüklüklerinin Operatif Histeroskopi ile Rezeksiyon Sonrası in Vitro Fertilizasyon (IVF) Başarısına Etkisi. Rana Karayalçın, Sarp Özcan, Murat Özel. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2009 Jun; 6 (22): 851-56.
14. Aile Planlaması Polikliniğine Gebelik Tahliyesi İstemi ile Başvuran Hastaların Acil Kontraseptif Hormonal Yöntemler ile İlgili Bilgi ve Tutumları. Yavuz Şimşek, Selen Taflan, Murat Özel, Mustafa Uğur, Leyla Mollamahmutoğlu. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2009 Dec; 6 (24): 980-86.
15. Basal Testosterone and Sex Hormone Binding Globulin Levels in the Prediction Of Stimulation Parameters and Cycle Outcome in Cycling Patients Undergoing in Vitro Fertilization. Özlem Moraloğlu, Şebnem Özyer, Rana Karayalçın, Gülnur Özakşit, Murat Özel, Esra Tonguç, Leyla Mollamahmutoğlu. MN-GORM 2010; 16 (3): 156-61.
16. Treatment of Non-Complicated Lower Urinary Tract Infection in Pregnancy: Single Dose Fosfomycin Tromethamine versus Multiple Dose Nitrofurantoin. Murat Özel, Oktay Kaymak, Nüvit Birgili, Şevki Çelen, Mine Erdoğan, Nuri Danışman. MN-GORM 2011; 17(1):20-23.
17. Gestasyonel Diyabet İçin Tek ve İki Aşamalı Taramanın Maliyet Etkinlik Analizi. Sevki Celen, Yasemin Yildiz, Serkan Kahyaoglu, Oktay Kaymak, Murat Ozel, Hakan Timur, Nuri Danisman. The Eurasian Journal of Medicine 2012; 44 (2): 84-87.

International Journals

 1. Reproductive outcome of women with unicornuate uterus. Akar ME, Bayar D, Yildiz S, Ozel M, Yilmaz Z. Aust N Z  J Obstet Gynaecol 2005 Apr; 45(2):148-50.
 2. Misoprostol moistened with acetic acid or saline for second trimester pregnancy termination: a randomized prospective double-blind trial. Yilmaz B, Kelekci S, Ertas IE, Kahyaoglu S, Ozel M, Sut N, Danisman N. Hum Reprod.2005 Nov; 20 (11): 3067-71.
 3. The prognostic importance of proliferative activity and oestrogen receptor expression in stage I endometrial carcinomas. Zergeroğlu S, Ozdemir HB, Ozel M, Kuzey GM, Mollamahmutoğlu L. J Obstet Gynaecol 2006 Nov; 26(8): 798-801.
 4. Randomized comparison of second trimester pregnancy termination utilizing saline moistened or dry misoprostol. Yilmaz B, Kelekci S, Ertas IE, Ozel M, Sut N, Mollamahmutoglu L, Danisman N. Arch Gynecol Obstet 2007 Nov; 276 (5): 511-6.
 5. Association of maternal serum high sensitive C-reactive protein level with body mass index and severity of pre-eclampsia at third trimester. Ertas IE, Kahyaoglu S, Yılmaz B, Ozel M, Sut N, Guven MA, Danisman N. J Obstet Gynaecol Res. 2010 Oct;36(5):970-7
 6. The effects of peak and mid-luteal estradiol levels on in vitro fertilization outcome. Moraloğlu Ö, Tonguc EA, Özel M, Özakşit G, Var T, Sarikaya E. Arch Gynecol Obstet. 2012 Mar;285(3):857-62.
 7. The relationship between the change in serum high sensitivity C-reactive protein levels and IVF success. Seckin B, Ozaksit G, Batioglu S, Ozel M, Aydogan M, Senturk B. Gynecol Endocrinol. 2012 Jun;28(6): 418-21.

International Poster Presentations

 1. Pregnancy in obstetrics and gynecology residency. Akar ME, Yilmaz Z, Ozel M, Aker CA, Danisman N. Society for Gynecologic Investigation 51st Annual Scientific Meeting. SGI, March 24-27 2004, Houston, USA.
 2. The value of the clinical diagnosis of the lower genital tract infection in women with vaginal discharge. Karayalcin R, Ozel M, Birgili N, Ozcan S, Mollamahmutoglu L. 11th Western Pasific Congress on Chemotherapy and Infectious Diseases Program Nov 2009, Taipei, Tayvan. Sf.PS.3-064.
 3. The relationship between the change in serum high sensitivity c-reactive protein levels and IVF success. Seçkin B, Ozaksit B, Batıoğlu S, Ozel M, Aydogan M, Senturk B. 66.th Annual Meeting of ASRM. Denver, 2010.
 4. Ovarian Response and Reserve Evaluation in consecutive IVF/ICSI-ET cycles. Mujdegul Karaca, A. Sertac Batioglu, Murat Ozel, Selcen Bahadir, Simla Karaca, Beril Gurlek. P-045 16th World Congress on In Vitro Fertilization September 10-13, 2011 Tokyo, Japan.
 5. Over kisti prenatal tanısı: Bir olgu sunumu. Eserdağ S, Korkmaz Y, Özel M, Yuvanç H, Alan M, Mungan T, Danışman N. V. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association; 16-20 May 2003 Antalya, Turkey.
 6. Bir olgu sunumu: Yarık dudak prenatal tanı ve yönetim. Eserdağ S, Özel M, Korkmaz Y, Yuvanç H, Alan M, Mungan T. V. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association; 16-20 May 2003 Antalya, Turkey.
 7. Acetic acid wetted misoprostol versus saline wetted misoprostol for second trimester pregnancy termination. Yilmaz B, Kelekci S, Ertas IE, Kahyaoglu S, Ozel M, Sut N, Danisman N. 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning, April 20-23, 2005, Ankara, Turkey.
 8. C-reactive protein (crp) level establishment during pregnancy with a highly sensitive method: can we use it as a severe preeclampsia criteria? Ertas IE, Kahyaoglu S, Turgay I, Sut N, Yilmaz B, Ozel M, Danisman N. VI. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, 18-22 May 2005, Antalya, Turkey.
 9. Effects of various risk factors for surgical-site complications following vaginal birth with episiotomy and cesarean delivery. Dede A, Özel M, Günaydın S, Ertas E, Danisman N, Leylamahmutoglu L. VI. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association; 18-22 May 2005, Antalya, Turkey.
 10. Thanatophoric Dysplasia: A Case Report With Prenatal Diagnosis And Postmortem Evaluation Demonstrating The Value of Nuchal Translucency Measurement For Early and Exact Detection. Kahyaoglu S, Turgay I, Gocmen M, Yilmaz B, Ozel M, Danisman N. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association; 18-22 May 2005, Antalya, Turkey.
 11. Does myomectomy during cesarean section cause infertility postoperatively? Ertas E, Kalyoncu S, Yilmaz B, Ozel M, Mollamahmutoglu L, Oral H. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association; 18-22 May 2005, Antalya, Turkey.
 12. A case of pregnant procidentia. Ozel A, Möröy P, Özel M, Çelen Ş, Birgili N, Danisman N, Mollamahmuoglu L. VII. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association; 16-20 May 2007, Antalya, Turkey.
 13. Recurrent Second Trimester Pregnancy Losses Due To Lethal Multiple Pterygium Syndrome: A Case Report. Aylin Ayrım, Candan İltemir Duvan, Murat Özel, Nilgün Öztürk Turhan, Hasan Kafalı. VIII. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association; 29-03 Apr-May 2009, Antalya, Turkey.
 14. Aile planlaması polikliniğine gebelik tahliyesi için başvuran hastaların acil kontrasepsiyon yöntemleri ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Simsek Y, Taflan S, Ozel M, Erbiyik I. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi; 1-4 Ekim 2009, Antalya, Turkey.
 15. A successful pregnancy of assisted reproductive technology following conservative management of complex endometrial hyperplasia with atypia. Ozel M, Ozaksit G, Gungor T, Taner D. II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi; 1-4 Ekim 2009, Antalya, Turkey.

National Poster Presentations

 1. Clinical investigation of immune and non-immune hydrops fetalis. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, 2003, İzmir.
 2. Heterotopik gebelik. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, 2003, İzmir.
 3. Galen ven anevrizmasının prenatal tanısı. Eserdağ S, Özel M, Korkmaz Y, Alan M, Ceylaner S, Mungan T. Fetal Tıp; Prenatal Tanı-2003/Fetal Medicine; Prenatal Diagnosis-2003. 17-19 Nisan 2003, Antalya.
 4. Servikal serklajlı gebede gelişen servikal rüptür. IV. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 2004, İstanbul.
 5. Blood pressure change during second trimester pregnancy termination using misoprostol. Yılmaz B, Kelekçi S, Ertaş İE, Kahyaoğlu S, Özel M, Süt N, Göktürk U, Danışman N. X.Ulusal Perinatoloji Kongresi & International Workshop on Multiple Pregnancy. 10-13 Nisan 2005.
 6. Gebelikte alt üriner sistem enfeksiyonlarında tek doz tedavi yaklaşımı: Fosfomycin Tromethamine. Birgili N, Özel M, Dede A, Çelen Ş, Sucak A, Mungan T, Mollamahmutoğlu L. VII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 13-16 Jan 2005, Bursa.
 7. Preterm Eylem idame tedavisinde oral ritodrinin etkinliği: Plasebo kontrollü bir çalışma. Neslihanoğlu N, Türkçapar F, Özel M, Dede A, Birgili N, Danışman N, Mollamahmutoğlu L. VII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 13-16 Jan 2005, Bursa.
 8. Prematür membran rüptüründe hızlı plasental alfa mikroalbümin-1 immunoassay yöntemi ile standart tanı metodlarının karşılaştırılması. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 2006, Erzurum.
 9. Prenatal olarak tanısı konmuş amniyotik sheet ile komplike 11 gebeliğin takip ve sonuçları. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 2006 Erzurum.
 10. Sezaryenle doğum sonrası cerrahi yara iyileşmesini etkileyen risk faktörleri. VIII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 2007 Bursa.
 11. Term gebeliklerin indüksiyonunda kontrollu salınım gösteren vajinal dinoprostone kullanımı. VI. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, 2008 Antalya.
 12. İkinci Trimester Kromozom Anomalilerinin Tespitinde Üçlü Tarama Testinin Etkinliği:Gerçekten Faydalı mı? V. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, 2006 Antalya.
 13. Basal testosterone and sex hormone binding globulin levels in the prediction of stimulation parameters and cycle outcome in cycling patients undergoing in vitro fertilization. Moraloglu O, Ozyer S, Karayalcin R, Ozaksit G, Özel M, Tonguc E, Mollamahmutoglu L. Zekai Tahir Burak Geleneksel Jinekopatoloji Kongresi 17-20 Jun 2010, Girne, KKTC.
 14. Prevalence of Human Papilloma Virus Infection Among Turkish Women with Abnormal Vaginal Discharge. Karayalcin R, Özel M, Birgili N, Özyer Ş, Özcan S, Mollamahmutoğlu L. Zekai Tahir Burak Geleneksel Jinekopatoloji Kongresi 17-20 Jun 2010, Girne, KKTC.

Translations

1. The Johns Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics 2000,1.Baskı, 1.Bölüm; Gebelik Öncesi Danışmanlık, Gebe Bakımı ve Emzirme: 1-20.
2. Year Book of Obstetrics, Gynecology and Women’ s Health 2002, 28.Bölüm; Meme Hastalıkları: 525-91.
3. Bir Bakışta Üreme Sistemi 2011, 3.Baskı 9,10,11 ,……., 19. Bölümler: 26-47.
4. Zollinger’in Cerrahi Atlası 2003, 8.Baskı; Anestezi, Ameliyat Öncesi Hazırlık ve Ameliyat Sonrası Bakım, Ambulatuvar Cerrahi, Jinekolojik Sistem-Abdominal Girişimler İçin Rutinler, Jinekolojik Sistem-Vajinal Girişimler İçin Rutinler, Servikal Lezyonlar İçin Tanı Yöntemleri-Dilatasyon ve Küretaj: 3-10, 351-61.
5. Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi Callen, 5.Baskıdan Çeviri 2009, 25.Bölüm; Düzeltilebilir Defekti Olan Fetusların Prenatal Yönetimi: 867-84. 33.Bölüm; Manyetik Rezonans Görüntülemesinin Jinekolojik Hastalıkların Değerlendirilmesindeki Rolü: 1048-76.

Next: Kalem Ziya
 


GURGAN CLINIC IVF CENTER
Female infertility check-upFertility Check up

When you should concern about your fertility? It’s an important question. How long have you been trying to get pregnant is the key question in here. It’s well known that many couples won’t conceive right away but it’s also known that you can’t try forever by yourself. If you have been trying for at least 6 months and you are older than 35 or if you have been trying for at least 12 months and you are younger than 35, doctors usually recommend to visit a fertility doctor or gynecologist.

Infertility may have many possible reasons depending on male and female factors. Irregular periods or no ovulation, age, blocked fallopian tubes, adhesion, endometriosis, poor ovarian reserve are some of the female factors causing infertility. Low sperm counts, poor sperm motility, deformations on the shape of the sperm (morphology) are some of the male factors that decrease your fertility level. In some cases fertility reasons can be unknown. Balancing concept and supplementary treatments will increase the chance of getting pregnant.

In first consultation your doctor will take your medical history and ask for some hormone tests. Also he/she may require semen analysis or spermiogram test from your husband. This will help to analyze if your body is ready to get pregnant or not. It is important to trust your doctor and ask every question that comes to your mind in this process.

You don't need to be married for concerning about your fertility. Single women and men can also check their fertility situations. In order to preserve their fertility, egg or sperm cells can be frozen (please ask about legal procedure).

If you are thinking about having a child you shouldn’t wait too long to visit a doctor for fertility checkup. For more information you are always welcomed to reach Gürgan Clinic IVF Centers for getting IVF Support.

GURGAN CLINIC IVF CENTER
GURGAN CLINIC IVF CENTER

bestvalue
Female infertility check-up
Private price

 • No charge is required at this stage of your request.

Use our innovative comparison tool to find the best for your needs.