200 €

Strabismus

Botox - ΒΟΤΟΧ®

Laser kai Ofthalmos

Η σύσπαση των μυών προκαλεί μόνιμες πτυχώσεις του δέρματος (ρυτίδες) -που οφείλονται στην ποσοτική και ποιοτική διαφοροποίηση του κολλαγόνου του δέρματος- που με την πάροδο του χρόνου γίνονται όλο και πιο βαθιές. Ο σκοπός της θεραπείας είναι να αδυνατίσει η δράση των μυών που βρίσκονται στο μεσόφρυο, στο μέτωπο και στην έξω γωνία των ματιών (πόδι της χήνας), εκεί όπου παρατηρούμε συχνότερα το σχηματισμό ρυτίδων.

g_translate
defaultdoctor
MEDICAL TEAM
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
200 - 500
Treatments / Year
700 €

Entropion

Entropion repair

Laser kai Ofthalmos

Εντρόπιο καλείται η πάθηση στην οποία το κάτω βλέφαρο (σπάνια και το άνω) στρέφεται προς τα έσω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τρίβονται οι βλεφαρίδες στην επιφάνεια του βολβού (τριχίαση), προκαλώντας έντονο ερεθισμό και πόνο στο μάτι. Ειδικότερα, από την τριβή των βλεφαρίδων στον κερατοειδή μπορεί να προκληθούν άσχημες καταστάσεις, όπως απόπτωση του επιθηλίου του κερατοειδούς, έλκη και μόνιμες θολερότητες στον ιστό αυτό. Το εντρόπιο μπορεί να διορθωθεί χειρουργικά, με τοπική αναισθησία και συνήθως επιτυγχάνεται με αποκατάσταση της θέσης του κάτω βλεφάρου. Επίσης, η θεραπεία της τριχίασης μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους, όπως διαθερμία, κρυοπηξία, ηλεκτρόλυση ή χειρουργικό διαχωρισμό και αφαίρεση του προσθίου πετάλου του βλεφάρου, που φέρει τις βλεφαρίδες. 

g_translate
defaultdoctor
MEDICAL TEAM
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
50 - 200
Treatments / Year
1100 €

Myopia

LASIK

NetGoz

LASIK LASER SURGERY

LASIK (laser-assisted in-situ keratomileusis) is the most popular and well-known type of laser eye surgery. Our eye doctor will perform a thorough eye exam to ensure your eyes are healthy enough for the procedure. we will evaluate the shape and thickness of your cornea; pupil size; refractive errors (myopia, hyperopia and astigmatism); as well as any other eye conditions.LASIK surgery uses the latest computer technology in a fast, painless and completely blade-free procedure that improves the eye’s focusing power, producing a clearer, sharper vision. Benefits of LASIK eye surgery

doctor
Mercan Mehmet
Ophthalmologist
doctor
Torunoğlu Nami
Ophthalmologist
+1000
Treatments / Year
check
International cert.

1100 €

1 day treatment
+1000
Treatments / Year
check
International cert.
1300 €

Hyperopia

Laser

NetGoz

EXCIMER LASER SURGERY

Excimer lasers aim a high intensity ultraviolet B (UVB) light dose of a very specific wavelength — 308 nanometers — directly at the psoriasis plaques. Excimer laser is a device which generates an ultraviolet light at 193 nm wavelength using Ar F gas. Because the laser light never touches the surrounding skin, it reduces the risk of UV radiation exposure. Excimer lasers are used to treat mild-to-moderate psoriasis.

doctor
Torunoğlu Nami
Ophthalmologist
doctor
Türker Hayati
Ophthalmolog
+1000
Treatments / Year
check
International cert.

1300 €

1 day treatment
+1000
Treatments / Year
check
International cert.
1800 €

Presbyopia

PresbyLasik Laser

NetGoz

LASER PRESBYOND

PRESBYOND Laser Blended Vision from ZEISS is an advanced method for treating patients with age-related loss of accommodation, also known as presbyopia. Presbyopia is the eye condition which causes people aged 45 and older to need reading glasses. If you are experiencing any of the following symptoms you are likely to be suffering from presbyopia. Difficulty reading small print such as on your magazines, in newspapers or phone. Eye strain when reading for long periods. The need to hold your book further away to see it clearly. Difficulty keeping a clear focus when reading. Specially designed for the needs of the modern refractive surgeon, the MEL 90 incorporates proven safety as well as individually configurable options.

doctor
Torunoğlu Nami
Ophthalmologist
doctor
Türker Hayati
Ophthalmolog
+1000
Treatments / Year
check
International cert.

1800 €

1 day treatment
+1000
Treatments / Year
check
International cert.
2100 €

Myopia

ReLEx SMILE

NetGoz

RELEX SMILE BY ZEISS

ReLEX SMILE is one of the newest forms of laser eye surgery where refractive errors can be corrected without the need to create a flap. The procedure was advanced by Carl Zeiss Meditec and has been proven to work effectively and safely all over the world.

doctor
Torunoğlu Nami
Ophthalmologist
doctor
Türker Hakan
Ophthalmologist
+1000
Treatments / Year
check
International cert.

2100 €

1 day treatment
+1000
Treatments / Year
check
International cert.

Relevant treatments

PresbyLasik Laser

LASER PRESBYOND

PRESBYOND Laser Blended Vision from ZEISS is an advanced method for treating patients with age-related loss of accommodation, also known as presbyopia. Presbyopia is the eye condition which causes people aged 45 and older to need reading glasses. If you are experiencing any of the following symptoms you are likely to be suffering from presbyopia. Difficulty reading small print such as on your magazines, in newspapers or phone. Eye strain when reading for long periods. The need to hold your book further away to see it clearly. Difficulty keeping a clear focus when reading. Specially designed for the needs of the modern refractive surgeon, the MEL 90 incorporates proven safety as well as individually configurable options.

Laser

EXCIMER LASER SURGERY

Excimer lasers aim a high intensity ultraviolet B (UVB) light dose of a very specific wavelength — 308 nanometers — directly at the psoriasis plaques. Excimer laser is a device which generates an ultraviolet light at 193 nm wavelength using Ar F gas. Because the laser light never touches the surrounding skin, it reduces the risk of UV radiation exposure. Excimer lasers are used to treat mild-to-moderate psoriasis.

LASIK

LASIK LASER SURGERY

LASIK (laser-assisted in-situ keratomileusis) is the most popular and well-known type of laser eye surgery. Our eye doctor will perform a thorough eye exam to ensure your eyes are healthy enough for the procedure. we will evaluate the shape and thickness of your cornea; pupil size; refractive errors (myopia, hyperopia and astigmatism); as well as any other eye conditions.LASIK surgery uses the latest computer technology in a fast, painless and completely blade-free procedure that improves the eye’s focusing power, producing a clearer, sharper vision. Benefits of LASIK eye surgery

See all treatments

Relevant health articles

 


Phacoemulsification systems gaining popularity worldwide

Phacoemulsification systems market is quickly gaining popularity and is probably going to be a generally utilized strategy for cataract surgery in many parts of the world sooner rather than later.

The crucial role of patient age when calculating IOL power

Refractive prediction error changes with a patient's age, according to results from a prospective, cohort study. The researchers suggest patient age should be taken into account when determining intraocular lens (IOL) power for cataract surgery.

“Nose Job” takes a giant leap in new technology

More people want to change the shape of their nose today than any time in the past 10 years. The build-up of the demand encourages new developments in technology which has never been as remarkable as today.

Aesthetic surgery for women- get the facts

It is perfectly normal for a woman to want to improve her body, especially after a pregnancy and birth or a surgery. The way we feel about our body and appearance is of major importance, key to the boost of self-confidence and good mood. There are solutions with which you can correct any kind of imperfection questioning the femininity of a woman, and achieve the desired appearance.

New breast cancer therapy targets ‘aggressive’ protein

Scientists have discovered a molecular “switch” that makes cells in breast cancer tumors become aggressive.

All articles
mail_outlineNeed Help?