Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

 

Όροι Χρήσης

 

 (Τελευταία Ενημέρωση: 11  Μαΐου 2020)

Διαβάστε παρακαλώ προσεχτικά τους παρακάτω όρους πριν κάνετε χρήση της ιστοσελίδας www.bookingclinic.com.

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωση στους παρόντες Όρους οι οποίοι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλους που κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας μας.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. 

1.ΟΡΙΣΜΟΙ

"BookingClinic" είναι η εταιρία με εμπορική επωνυμία Booking Clinic Research IKE, που εδρεύει στην Αθήνα και είναι καταχωρισμένη στο Γενικό́ Εμπορικό́ Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 153888703000. 

“Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας” είναι το παράρτημα του παγκόσμιου οργανισμού Medecins du Monde το οποίο εδρεύει στην Γαλλία.

“ActionAid Hellas είναι το παράρτημα της διεθνούς ανθρωπιστικής 

οργάνωσης ActionAid το οποίο εδρεύει στην Ελλάδα.

 

“Iasis” είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και με βασικό στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

"Web Site" σημαίνει την ιστοσελίδα με το όνομα bookingclinic.com

"Ιστοσελίδα η Ιστοχώρος η Ιστότοπος" της BookingClinic" είναι ο ιστοχώρος μέσω του οποίου πραγματοποιείται η επικοινωνία ασθενούς ιατρού με χρήση του συστήματος τηλεϊατρικής που διαθέτει η πλατφόρμα.

"Ασθενής" ορίζεται εκείνος που μέσω της BookingClinic επικοινωνεί με τον ιατρό μέσω τηλεδιάσκεψης ή με ειδικό σύμβουλο μέσω βιντεοκλήσης.

"Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας" ή πνευματικά δικαιώματα ή copyright"σημαίνει ότι οι πνευματικοί δημιουργοί, με την δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ` αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού του δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).

"Υπηρεσία" σημαίνει το online σύστημα της BookingClinic, μέσω του οποίου οι Ασθενείς μπορούν να επικοινωνούν μέσω τηλεϊατρικής με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας.

2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (WHO WE ARE)

Η Booking Clinic Research IKE με την εμπορική επωνυμία Booking Clinic, είναι η εταιρία που διαχειρίζεται την αναβάθμιση των υπηρεσιών της διεθνούς Ιστοσελίδας bookingclinic.com, η οποία δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τον ασθενή που χρειάζεται να εισαχθεί σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση ή θεραπεία. Με την νέα υπηρεσία τηλεϊατρικής που διαθέτει δίνει την δυνατότητα σε μαζική πληροφόρηση ασθενών μέσω τηλεραντεβού.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

3.1 Τηλεϊατρική μέσω της οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας και της ψυχοκοινωνικής στήριξης μέ βιντεοκλήση μέσω της οργάνωσης ActionAid Hellas και της Iasis   

Οι παρεχόμενες από τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας, της ActionAid και τις Iasis πληροφορίες, διαπιστώσεις και υποδείξεις μέσω της τηλεδιάσκεψης παρέχονται αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη αυτων. 

3.2 Κόστος τηλεϊατρικής

Η υπηρεσία τηλεϊατρικής και βίντοκλήσης για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοιού από την Booking Clinic και τους συνεργάτες της καθώς και από τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας της ActionAid και τις Iasis παρέχεται στους χρήστες εντελώς δωρεάν.

4. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ (DISCLAMER)

4.1. Σε κάθε περίπτωση η BookingClinic δεν θα ευθύνεται για καμία απώλεια ή ζημία συμπεριλαμβανομένης θετικής ή αποθετικής ζημίας ή διαφυγόντα κέρδη ή απώλεια δεδομένων που απορρέουν ή σχετίζονται με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Η BookingClinic δεν ευθύνεται για ελλείψεις ή ελαττώματα των υπηρεσιών.

4.2. Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη της Ιστοσελίδας να συνδέεται με άλλους συνδέσμους οι οποίοι όμως δεν ελέγχονται από την BookingClinic. Δεν έχουμε τον έλεγχο της φύσης, του περιεχομένου και της διαθεσιμότητας των άλλων Ιστοσελίδων. Η συμπερίληψη στην Ιστοσελίδα μας και άλλων συνδέσμων δεν υποδηλώνει απαραίτητα ότι συστήνουμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτούς.

4.3. Η BookingClinic, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, δεν υπόσχεται, δεν εγγυάται, (ρητά ή σιωπηρά) για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την οργάνωση Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας. Η BookingClinic, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αμέλεια, λανθασμένη υπόδειξη ή διαπίστωση που παρέχεται μέσω του συστήματος τηλεϊατρικής η βιντοκλήσης της Ιστοσελίδας της BookingClinic από τις οργανώσεις Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας ή των γιατρών της, της ActionAid, της Iasis και των συμβούλων τους, ούτε επίσης για τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες ή σχετικές εικόνες και τα βίντεο που περιέχονται στην Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό. Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή για επικοινωνία με τους Γιατρούς του Κόσμου για παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής και συμβουλών ψυχοκοινωνικής στήριξης από την ActionAid και Iasis  μέσω βιντεοκλήσης γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

 

Πολιτική Απορρήτου

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 14 Απριλίου 2020)

Στις 25 Μαΐου 2018 η επεξεργασία (συλλογή, διατήρηση, καταχώρηση, αποθήκευση, διαβίβαση, κ.ά.) των προσωπικών δεδομένων σας ρυθμίζεται - σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - από τον 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ)  και ήδη  με τον υπ’αριθ. 125(Ι)/2018  Νόμο στην Ελληνική Δημοκρατία της Κύπρου για τη προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Ο ΓΚΠΔ αυξάνει τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας (επιχειρήσεων και οργανισμών) κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και συνάμα δημιουργεί καινούργια.

Η εταιρία με εμπορική επωνυμία Booking Clinic Research PC, που εδρεύει στην Ελλάδα, καταχωρήθηκε δε στα Βιβλία Εταιριών της Αθήνας με Αριθμό Μητρώου  Γ.Ε.ΜΗ. 153888703000 και με κύριο αντικείμενο αυτό του παρόχου διαμεσολάβησης υπηρεσιών υγείας και τηλειατρικής η οποία εν συντομία θα καλείται BookingClinic.

H BookingClinic εναρμονισμένη με τις διατάξεις του ως άνω Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ), με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων θέτει με σαφήνεια και διαφάνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι:

Α. Απλά προσωπικά δεδομένα: Όνομα και επώνυμο πελάτη/ασθενή, Φύλο, Ηλικία, , Διεύθυνση και τόπο διαμονής, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του γιατρού που έχετε επιλέξει για την επικοινωνία μαζί του.  

Β. Ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα – ευαίσθητα: θεραπεία/εξέταση/ διαγνωστικός έλεγχος/ επέμβαση/ασθένεια για την οποία ο Ασθενής επιλέγει να κάνει τηλεφωνική κράτηση.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η  BookingClinic ενημερώθηκε πλήρως για τις νέες κανονιστικές διατάξεις του ΓΚΠΔ και ότι προβαίνει στις δέουσες ενέργειες εναρμόνισής της με τον ΓΚΠΔ με σκοπό την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας προκειμένου να ενημερωθείτε αναλυτικά και ξεκάθαρα  για την επεξεργασία αυτών από την επιχείρησή μας.

 

Ι .ΟΡΙΣΜΟΙ

Για την ορθή  κατανόηση της παρούσης δίνονται οι παρακάτω ορισμοί:

1. «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

2.  «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

3.  «περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον,

4.  «κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου,

5.  «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

6. «εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,

7.  «αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. 

8.  «τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

9.  «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

10.  «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

11.  «γενετικά δεδομένα»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου,

12. «βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα,

13.  «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

 

IΙΙ.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιχείρησή μας με την επωνυμία Booking Clinic Research PE, που εδρεύει στην Ελλάδα, καταχωρήθηκε δε στα Βιβλία Εταιριών της Αθήνας με Αριθμό Μητρώου  Γ.Ε.ΜΗ. 153888703000 είναι η εταιρία που διαχειρίζεται την αναβάθμιση των υπηρεσιών της διεθνούς Ιστοσελίδας bookingclinic.com, η οποία δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τον ασθενή που χρειάζεται να εισαχθεί σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση ή θεραπεία. Με την νέα υπηρεσία τηλεϊατρικής που διαθέτει δίνει την δυνατότητα σε μαζική πληροφόρηση ασθενών μέσω τηλεραντεβού και αποτελεί τον υπεύθυνο προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΙV. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Για την επίτευξη αυτών των σκοπών η Booking Clinic, συλλέγει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των παρακάτω ομάδων υποκειμένων:

1. Πελατών/Ασθενών που αναζητούν μέσω της διαδυκτιακή πλατφόρμας bookingclinic.com να  επικοινωνήσουν με τους Γιατρούς του Κόσμου-Παράρτημα Ελλάδος, της ActionAid Hellas και της Iasis μέσω της υπηρεσίας που παρέχεται από την Booking Clinic

2. Tου θεράποντος ιατρού που επιλέγεται ως κατάλληλος για την επικοινωνία. 

3. Των εκπροσώπων της Γιατρούς του Κόσμου, της ActionAid Hellas και της Iasis με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

4. Των συνεργατών μας τρίτων  και των εκτελούντων την επεξεργασία.

5. Των εργαζόμενων της επιχείρησης.

 

V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Α. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απλά όπως:

     - Όνομα και επώνυμο 

     - Φύλο

     - Ηλικία

     - Εθνικότητα

     - Διεύθυνση και τόπο διαμονής.

     - Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

     - Αριθμό τηλεφώνου.

     - Ονοματεπώνυμο του ιατρού και ειδικότητα αυτού

     - Ονοματεπώνυμο του τρίτου συνεργάτη και του εκτελούντος την επεξεργασία

     - Διεύθυνση (χώρα, πόλη, οδός, αριθμός, τ.κ.)

     - Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό, κινητό)

     - ΑΜΚΑ

    Β. Ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα – ευαίσθητα. 

    Ιστορικό της τηλεδιάσκεψης/Θεραπεία /ασθένεια/εξέταση/ιατρική διάγνωση/στοιχεία που αφορούv την Επικοινωνία/ Έγγραφα μεταφορτωμένα από τον πελάτη/ασθενή στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης

 

VI. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Για να εκπληρώσουμε την συμβατική μας υποχρέωση προς τους πελάτες/ασθενείς και προς την Γιατροί του Κόσμου-Παράρτημα Ελλάδος, της ActionAid Hellas και της Iasis:  

1. Να συμβουλέψουμε και διευκολύνουμε τον τρόπο με τον οποίο οι Ασθενείς επικοινωνούν με τον γιατρό ή τον σύμβουλο της επιλογής τους. 

2. Να παρέχουμε ενδελεχείς και συγκρίσιμες πληροφορίες για το ιατρικό προσωπικό της Γιατρών του Κόσμου και των συμβούλων της ActionAid Hellas και της Iasis (εμπειρία, υπηρεσίες αξιολόγησης, βαθμό ικανοποίησης των ασθενών, και ακόμη περισσότερα). 

B.  Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και σύναψη σύμβασης συνεργασίας με τους εργαζόμενους της επιχείρησης, τους τρίτους συνεργάτες και εκτελούντες την επεξεργασία.

Γ.  Η επικοινωνία όταν είναι απαραίτητη. 

Δ. Για συμμετοχή σε επιστημονική /στατιστική έρευνα. Τα δεδομένα θα μετατραπούν σε ανώνυμα δεδομένα για αυτόν τον σκοπό

Ε. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις: 

 1. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση  της Booking Clinic,  στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, 
 2. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής, 
 3. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωσή μας όπως στις φορολογικές μας υποχρεώσεις, 
 4. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων 
 5. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος από την Booking Clinic,  που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, 
 6. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, και σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.
 7. Για την σύναψη σύμβασης με επαγγελματία του τομέα υγείας ο οποίος υπόκειται στην  υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου βάσει του δικαίου Ε.Ε. ή του κράτους μέλους ή βάσει κανόνων που θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς φορείς.

 

VΙΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

1. Η ιστοσελίδα μας https://www.bookingclinic.com  έχει τη ευχέρεια να χρησιμοποιεί cookies και ιστοφάρους (web beacons) ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών της. 

2. Τα Cookies αποτελούν μικρά αρχεία προσωρινής αποθήκευσης (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα μας, να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα web beacons περιλαμβάνουν τυποποιημένα στοιχεία από τον φυλλομετρητή ιστού σας (web browser), όπως π.χ. o τύπος και γλώσσα φυλλομετρητή, η διεύθυνση, η διεύθυνση IP σας (Πρωτόκολλο Διαδικτύου), και οι ενέργειες σας στην ιστοσελίδα μας, όπως οι ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε ‘κλικ’. Τα Cookies & οι ιστοφάροι (web beacons) δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. 

3. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies & οι ιστοφάροι (web beacons) χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τη λειτουργία των δικτυακών τόπων και να παρέχουν πληροφορίες από την περιήγηση των χρηστών σε αυτούς, να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία, όπως ο τύπος του φυλλομετρητή και το λειτουργικό σύστημα, η σελίδα παραπομπής, η διαδρομή στο site, το domain του ISP (Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου) κλπ. με σκοπό να τους γίνει αντιληπτό πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες έναν δικτυακό τόπο. Τα cookies και οι παρόμοιες τεχνολογίες μας βοηθούν να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα μας στις προσωπικές σας ανάγκες και να εντοπίσουμε και να προλάβουμε απειλές κατά της ασφάλειας και καταχρήσεις. Εάν χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα, τα cookies και οι ιστοφάροι δεν μπορούν να σας εντοπίσουν προσωπικά.

4. Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Α. Cookies Επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση, κ.λπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας μας. 

Β. Cookies Analytics. Βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας για να απλοποιήσουμε την αναζήτηση. Οι πιο χρήσιμες πληροφορίες που λαμβάνουμε για αυτόν τον σκοπό έρχονται από τα Analytics Cookies και προσδιορίζουν ανώνυμα πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες και πώς περιηγούνται στις σελίδες μας.

5. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρείας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα μας. 

6. Η ιστοσελίδα μας  δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη σας για επαναληπτικό μάρκετινγκ. 

7. Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (Chrome, Firefox, Edge κ.λπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του. 

8. Η ιστοσελίδα μας δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, κ.τλ.). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό. 

9. Η ιστοσελίδα μας συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες.

10. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. 

11. Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα cookies. 

12. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.

 

VIII. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Με την συγκατάθεση επιβεβαιώνετε πως είστε άνω των 16 ετών, ή πως κατέχετε την γονική μέριμνα παιδιού κάτω των 16ετών. 
 2. Η συμμόρφωση της Booking Clinic στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, 
 3. Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των  δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής.
 4. Η εκπλήρωση καθήκοντος από  Booking Clinic  που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, 
 5. Η συμμόρφωση στο ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, και σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.
 6. Η επεξεργασία γίνεται δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα υγείας ο οποίος υπόκειται στην  υποχρεώση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου βάσει του δικαίου Ε.Ε. ή του κράτους μέλους ή βάσει κανόνων που θεσπίζονται από αρμόδιους εθνικούς φορείς.

IX. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα στις φόρμες προσωπικών δεδομένων αποθηκεύονται για έξι(6) χρόνια από τη γνωστοποίησή τους σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. 
 2. Τα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) προσωπικά δεδομένα των πελατών/ασθενών  αποθηκεύονται για τρία (3) έτη. 
 3. Τα ανώνυμα δεδομένα αποθηκεύονται για δέκα (19) έτη

Όλα τα ανωτέρω με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

X. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η διοίκηση και συνεργάτες της Booking Clinic  που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν λάβει γνώση των ρυθμίσεων του ΓΚΠΔ για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά δηλώνονται στις σχετικές φόρμες από τα υποκείμενα, ανακοινώνονται στις Κλινικές που συνεργαζόμαστε, εξωτερικούς συνεργάτες (δικηγορικό γραφείο, λογιστικό γραφείο, εταιρεία μηχανογράφησης) 

Μπορεί να υποχρεωθούμε να αποκαλύψουμε ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν Προσωπικά Δεδομένα σας, όταν μας ζητηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις: Για τη συμμόρφωσή μας σε απαίτηση που προκύπτει από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας. Σε περίπτωση αλλαγής διοίκησης στην εταιρεία μας (είτε με συγχώνευση, πώληση, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή με άλλο τρόπο).

 

ΧI. ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μας μπορεί να εκχωρήσει προσωπικά δεδομένα πελατών/ασθενών  κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, στους παρακάτω εκτελούντες την επεξεργασία: Ειδικότερα:

 1. Εξωτερικό γραφείο μηχανογράφησης για τη μηχανοργάνωση της εταιρίας.
 2. Εξωτερικό τεχνικό ασφαλείας για την διασφάλιση της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας.

 

XII. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖOYME ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣOYME ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων.  Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση.

Όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της  Booking Clinic  αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι ενημερωμένοι για την παρούσα πολιτική απορρήτου και δεσμεύονται από αυτή κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας καθώς και από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι Γιατροί του Κόσμου δεν αποθηκεύουν δεδομένα ασθενών σε δικές τους  βάσεις δεδομένων και ότι όλη η παρεχόμενη πληροφορία (προσωπικά δεδομένα, ιατρικά δεδομένα) αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων της Booking clinic. 

ΧIII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δικαιούστε να υποβάλλετε αίτημα μέσω email στον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων της επιχείρησής μας κύριο Θωμά Χατζηστεργίου στο info@bookingclinic.com το οποίο πρέπει να απαντηθεί σε ένα (1) μήνα στις παρακάτω περιπτώσεις:

Για τον έλεγχο των προσωπικών σας στοιχείων.  

 1. Για διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 2. Για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας.
 3. Για τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν πιστεύετε ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς που δόθηκαν ή γιατί  ανακαλέσατε την συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία. 
 4. Για τον περιορισμό της επεξεργασίας, αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας έως την εξακρίβωση της ακρίβειας αυτών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή τον περιορισμό της επεξεργασίας στο βαθμό που είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 5. Για τη λήψη των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (Δικαίωμα φορητότητας).
 6. Για την εναντίωσή σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. 
 7. Για να υποβάλετε παράπονο για παραβίαση των νομίμων δικαιωμάτων σας.
 8.  Δικαιούστε να υποβάλετε παράπονο ή καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε δηλαδή να υποβάλετε το έντυπο παραπόνου/καταγγελίας με τους εξής τρόπους, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ιστοσελίδα http://www.dataprotection.gov.cy .  

 

ΧΙV. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμοστέα/επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στο site της εταιρείας μας. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις

 

 

 

mail_outlineΧρειάζεστε βοήθεια;