Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Επικοινωνήστε μας

205 €

Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου

Μικροχειρουργική δισκεκτομή (μικροδισκεκτομή)

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

Disc herniation is a disease wich can affect patients of any age. It may result secondary of trauma, from injuries to the spine, different accidents or, in some cases, there isn’t an identified cause ( in this case the disease is know as idiopathic disc herniation).

Nichifor Rares
MD Radiologist
0
Θεραπείες / Έτος

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

205 €

1 days treatment
0
Θεραπείες / Έτος
2204 €

Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου

Διαδερμική θεραπεία κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου με ζελατινοποιημένη αιθανόλη

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

Disc herniation is a disease wich can affect patients of any age. It may result secondary of trauma, from injuries to the spine, different accidents or, in some cases, there isn’t an identified cause ( in this case the disease is know as idiopathic disc herniation).
A herniated disc consists of tiny tears or cracks in the outer layer (annulus or capsule) of the disc. The jellylike material inside the disc (nucleus) may be forced out through the tears or cracks in the capsule, which causes the disc to bulge, break open (rupture), or break into fragments. This is causing severe and constant pain. The disc hernia can lead to a root compression provoking a quality of life degradation.

Nichifor Rares
MD Radiologist
0
Θεραπείες / Έτος

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

2204 €

1 days treatment
0
Θεραπείες / Έτος
2204 €

Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου

Διαδερμική θεραπεία κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου με ζελατινοποιημένη αιθανόλη

Constanta Hospital ARES

Disc herniation is a disease wich can affect patients of any age. It may result secondary of trauma, from injuries to the spine, different accidents or, in some cases, there isn’t an identified cause ( in this case the disease is know as idiopathic disc herniation).
A herniated disc consists of tiny tears or cracks in the outer layer (annulus or capsule) of the disc. The jellylike material inside the disc (nucleus) may be forced out through the tears or cracks in the capsule, which causes the disc to bulge, break open (rupture), or break into fragments. This is causing severe and constant pain. The disc hernia can lead to a root compression provoking a quality of life degradation.

Nechifor Rares
MD Radiologist
0
Θεραπείες / Έτος

Constanta Hospital ARES

2204 €

1 days treatment
0
Θεραπείες / Έτος
2204 €

Συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου

Σπονδυλοπλαστική

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

Vertebroplasty is a pain treatment for vertebral compression fractures that fail to respond to conventional medical therapy, such as minimal or no pain relief with analgesics or narcotic doses that are intolerable. A compression fracture occurs when pressure on a vertebra causes it to break or crack, often because of osteoporosis. Compression fractures are often extremely painful, and can cause abnormal spine curvature that leads to other serious health problems.

Nichifor Rares
MD Radiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest

2204 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
2204 €

Συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου

Σπονδυλοπλαστική

Constanta Hospital ARES

Vertebroplasty is a pain treatment for vertebral compression fractures that fail to respond to conventional medical therapy, such as minimal or no pain relief with analgesics or narcotic doses that are intolerable. A compression fracture occurs when pressure on a vertebra causes it to break or crack, often because of osteoporosis. Compression fractures are often extremely painful, and can cause abnormal spine curvature that leads to other serious health problems.

Nechifor Rares
MD Radiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

Constanta Hospital ARES

2204 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
2325 €

Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου

Διαδερμική θεραπεία κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου με ζελατινοποιημένη αιθανόλη

ARES Cardiology Center

Disc herniation is a disease wich can affect patients of any age. It may result secondary of trauma, from injuries to the spine, different accidents or, in some cases, there isn’t an identified cause ( in this case the disease is know as idiopathic disc herniation).
A herniated disc consists of tiny tears or cracks in the outer layer (annulus or capsule) of the disc. The jellylike material inside the disc (nucleus) may be forced out through the tears or cracks in the capsule, which causes the disc to bulge, break open (rupture), or break into fragments. This is causing severe and constant pain. The disc hernia can lead to a root compression provoking a quality of life degradation.

Nechifor Rares
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

2325 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
2325 €

Συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου

Σπονδυλοπλαστική

ARES Cardiology Center

Vertebroplasty is a pain treatment for vertebral compression fractures that fail to respond to conventional medical therapy, such as minimal or no pain relief with analgesics or narcotic doses that are intolerable. A compression fracture occurs when pressure on a vertebra causes it to break or crack, often because of osteoporosis. Compression fractures are often extremely painful, and can cause abnormal spine curvature that leads to other serious health problems.

Nechifor Rares
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

2325 €

1 days treatment
+1000
Θεραπείες / Έτος
3381 €

Σκολίωση

Σπονδυλοδεσία

Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica

Χειρουργική επέμβαση που συνδέει μόνιμα δύο ή περισσότερους σπονδύλους στη σπονδυλική στήλη, εξαλείφοντας την κίνηση μεταξύ τους. Η σπονδυλοδεσία περιλαμβάνει τεχνικές σχεδιασμένες να μιμούνται τη φυσιολογική διαδικασία επούλωσης των σπασμένων οστών. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης τοποθετούνται ειδικά υλικά ανάμεσα στους δύο σπονδύλους. Μεταλλικές πλάκες, βίδες και ράβδοι χρησιμοποιούνται για να συγκρατούν τους σπονδύλους μαζί,  ώστε να μπορούν να επουλωθούν σε μία στερεά μονάδα.

Αδάμ Αθανάσιος
Ορθοπεδικός
Αλασεϊρλής Δημοσθένης
Ορθοπεδικός
0
Θεραπείες / Έτος
check
Διεθνή πιστοποιητικά

Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica

3381 €

3 days treatment
0
Θεραπείες / Έτος
check
Διεθνή πιστοποιητικά
mail_outlineΧρειάζεστε βοήθεια;