Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Επικοινωνήστε μας

2204 €

Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου

Διαδερμική θεραπεία κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου με ζελατινοποιημένη αιθανόλη

ARES Cardiology Center

Disc herniation is a disease wich can affect patients of any age. It may result secondary of trauma, from injuries to the spine, different accidents or, in some cases, there isn’t an identified cause ( in this case the disease is know as idiopathic disc herniation).
A herniated disc consists of tiny tears or cracks in the outer layer (annulus or capsule) of the disc. The jellylike material inside the disc (nucleus) may be forced out through the tears or cracks in the capsule, which causes the disc to bulge, break open (rupture), or break into fragments. This is causing severe and constant pain. The disc hernia can lead to a root compression provoking a quality of life degradation.

Nechifor Rares
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

2204 €

Ημερήσια νοσηλεία
+1000
Θεραπείες / Έτος
2204 €

Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου

Διαδερμική θεραπεία κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου με ζελατινοποιημένη αιθανόλη

Constanta Hospital ARES

Disc herniation is a disease wich can affect patients of any age. It may result secondary of trauma, from injuries to the spine, different accidents or, in some cases, there isn’t an identified cause ( in this case the disease is know as idiopathic disc herniation).
A herniated disc consists of tiny tears or cracks in the outer layer (annulus or capsule) of the disc. The jellylike material inside the disc (nucleus) may be forced out through the tears or cracks in the capsule, which causes the disc to bulge, break open (rupture), or break into fragments. This is causing severe and constant pain. The disc hernia can lead to a root compression provoking a quality of life degradation.

Nechifor Rares
MD Radiologist
0
Θεραπείες / Έτος

Constanta Hospital ARES

2204 €

Ημερήσια νοσηλεία
0
Θεραπείες / Έτος
2204 €

Συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου

Σπονδυλοπλαστική

ARES Cardiology Center

Vertebroplasty is a pain treatment for vertebral compression fractures that fail to respond to conventional medical therapy, such as minimal or no pain relief with analgesics or narcotic doses that are intolerable. A compression fracture occurs when pressure on a vertebra causes it to break or crack, often because of osteoporosis. Compression fractures are often extremely painful, and can cause abnormal spine curvature that leads to other serious health problems.

Nechifor Rares
MD Cardiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

2204 €

Ημερήσια νοσηλεία
+1000
Θεραπείες / Έτος
2204 €

Συμπιεστικό κάταγμα σπονδύλου

Σπονδυλοπλαστική

Constanta Hospital ARES

Vertebroplasty is a pain treatment for vertebral compression fractures that fail to respond to conventional medical therapy, such as minimal or no pain relief with analgesics or narcotic doses that are intolerable. A compression fracture occurs when pressure on a vertebra causes it to break or crack, often because of osteoporosis. Compression fractures are often extremely painful, and can cause abnormal spine curvature that leads to other serious health problems.

Nechifor Rares
MD Radiologist
+1000
Θεραπείες / Έτος

Constanta Hospital ARES

2204 €

Ημερήσια νοσηλεία
+1000
Θεραπείες / Έτος
mail_outlineΧρειάζεστε βοήθεια;