Οροι χρήσης - Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία Ενημέρωση: 10 Ιουλίου 2018

Διαβάστε παρακαλώ προσεχτικά τους παρακάτω όρους πριν κάνετε χρήση της ιστοσελίδας www.bookingclinic.com.

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωση στους παρόντες Όρους οι οποίοι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλους που κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας μας.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των Όρων τότε σε καμία περίπτωση μην κάνετε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

1.ΟΡΙΣΜΟΙ

"BookingClinic" είναι η εταιρία με εμπορική επωνυμία Κ.C. Booking Clinic Services LtD, που εδρεύει στην Κύπρο, καταχωρήθηκε δε στα Βιβλία Εταιριών της Κύπρου με Αριθμό Μητρώου HE366022, και με κύριο αντικείμενο αυτό του παρόχου διαμεσολάβησης και κρατήσεων υπηρεσιών υγείας.

"Web Site" σημαίνει την ιστοσελίδα με το όνομα bookingclinic.com

"Ιστοσελίδα η Ιστοχώρος η Ιστότοπος" της BookingClinic" είναι ο ιστοχώρος μέσω του οποίου πραγματοποιείται η έρευνα, η ενημέρωση, η επιλογή και η κράτηση της Κλινικής, καθώς και η πληρωμή της προκαταβολής από τον ασθενή.

"Κλινική" θεωρείται το κέντρο παροχής επαγγελματικών ιατρικών υπηρεσιών για την διάγνωση η/και θεραπεία και αποκατάσταση των ασθενών. Με τον όρο αυτόν ενδεικτικά εννοούνται οι γενικές κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα, τα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, οι μονάδες τεχνητού νεφρού, οι μονάδες υποβοήθησης και αναπαραγωγής, οι οφθαλμολογικές κλινικές, οι μαιευτικές κλινικές, οι μονάδες πλαστικής αισθητικής χειρουργικής, κλπ.

"Ασθενής" ορίζεται ο επισκέπτης του Ιστοχώρου BookingClinic καθώς και εκείνος που μέσω της BookingClinic νοσηλεύεται στην Κλινική.

"Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής" σημαίνει η εγγύηση που παρέχεται από την Κλινική με σκοπό  να προσφέρει χαμηλότερη τιμή σε σχέση με την ιατρική υπηρεσία που θα παρασχεθεί στους ασθενείς που κάνουν κράτηση για νοσηλεία μέσω του ιστοχώρου της BookingClinic σε σχέση με την τιμή που θα προσφερόταν σε οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την αντίστοιχη ιατρική υπηρεσία.

"Extranet" είναι το online σύστημα, στο οποίο έχει πρόσβαση η κάθε Κλινική μέσω του ιστοχώρου της BookingClinic.com  και μέσω του οποίου παρέχεται δυνατότητα προσθήκης αρχείων, αλλαγών, ελέγχου δεδομένων, ανανεώσεων ή/και τροποποιήσεων των παρεχόμενων πληροφοριών συμπεριλαμβανομένων τιμών), κλπ.

"Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας" ή πνευματικά δικαιώματα ή copyright"σημαίνει ότι οι πνευματικοί δημιουργοί, με την δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ` αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού του δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).

"Υπηρεσία" σημαίνει το online σύστημα της BookingClinic για κρατήσεις Κλινικών, μέσω του οποίου οι Κλινικές μπορούν να διαθέσουν συγκεκριμένα πακέτα νοσηλείας θεραπείας για κράτηση, και μέσω του οποίου οι Ασθενείς μπορούν να κάνουν κρατήσεις σε αυτές τις Κλινικές.

Ανωτέρα Βία (act of God, force majeure)" σημαίνει  το παρακωλυτικό γεγονός εκπλήρωσης της σύμβασης που ήταν απρόβλεπτο και τυχαίο και δεν μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση να αποτραπεί ούτε με ενέργεια άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Τυχαίο γεγονός είναι αυτό που δεν προβλέφθηκε ούτε μπόρεσε να προβλεφθεί ή να αποφευχθεί από τον μέσο συνετό άνθρωπο, του οποίου η επέλευση, ως εκ της φύσεώς του, είναι για τις ανθρώπινες δυνάμεις απρόβλεπτη και αναπότρεπτη και έχει επηρεάσει τους Ασθενείς και τις Κλινικές. Καθιστά δε αδύνατο στους Ασθενείς να εισαχθούν στην Κλινική για προγραμματισμένη θεραπεία, επέμβαση ή νοσηλεία.

Μεταξύ τέτοιων συμβάντων αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: Φυσική καταστροφή, ηφαιστειακή έκρηξη, πυρκαγιά, πράξεις πολέμου, εχθροπραξίες ή οποιαδήποτε τοπική ή εθνική έκτακτη ανάγκη, εισβολή, συμμόρφωση με οποιαδήποτε διάταξη ή αίτημα εθνικών, περιφερειακών, λιμενικών, δημοτικών ή άλλων αρχών, κυβερνητικών ρυθμίσεων ή παρεμβάσεων, στρατιωτική δράση, τρομοκρατία, βιολογική ή χημική απειλή, εξέγερση, απεργία, εμφύλια ταραχή, περιστολή των μέσων συγκοινωνίας, κλείσιμο αεροδρομίων ή άλλα έκτακτα και καταστροφικά γεγονότα.

2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (WHO WE ARE)

Η Κ.C. Booking Clinic Services Ltd με την εμπορική επωνυμία BookingClinic, είναι μια διεθνής Ιστοσελίδα, που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τον ασθενή που χρειάζεται να εισαχθεί σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση ή θεραπεία.

Είναι το εργαλείο/μέσο για να βρείτε, συγκρίνετε, και κάνετε κράτηση στην καλύτερη Κλινική με παράλληλη εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. Η BookingClinic είναι μια ελεύθερη, φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα που παρέχει ενδελεχείς και συγκρίσιμες πληροφορίες για το ιατρικό προσωπικό και την Κλινική (εμπειρία, υπηρεσίες νοσηλείας, αξιολόγηση, βαθμό ικανοποίησης των ασθενών, κόστος και ακόμη περισσότερα).

Είναι ένα ισχυρό συμβουλευτικό εργαλείο που ενισχύει και διευκολύνει τον τρόπο με τον οποίο οι Ασθενείς επιλέγουν τη νοσηλεία και τη θεραπεία τους και τελικά κάνουν κράτηση σε Κλινική και με γιατρό της επιλογής τους. H παροχή, με τον τρόπο αυτό, διαφάνειας, προσβασιμότητας και αξιολόγησης των ιατρικών υπηρεσιών, έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση του ιδιωτικού τομέα της υγείας.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα παρέχονται απευθείας από τις Κλινικές. Η BookingClinic δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τις Κλινικές και ως εκ τούτου δεν εγγυάται την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα αυτών.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web δεν πρέπει να θεωρούνται και να χρησιμοποιούνται ως διάγνωση. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές προτρέπουν τους επισκέπτες να διεξάγουν τη δική τους έρευνα σχετικά με τις Κλινικές και τις υπηρεσίες προκειμένου να λάβουν ολοκληρωμένη γνώση της θεραπείας, εξέτασης ή νοσηλείας που απαιτείται για την περίπτωσή τους.

Η παροχή των πληροφοριών στους χρήστες, δεν δημιουργεί καμία συμβατική υποχρέωση μεταξύ του χρήστη και της BookingClinic.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

3.1 Πληροφορίες Κλινικών

3.1.1 Οι παρεχόμενες από τις Κλινικές πληροφορίες που έχουν συμπεριληφθεί στον ιστοχώρο της BookingClinic περιέχουν υλικό (μεταξύ άλλων εικόνες, φωτογραφίες βίντεο και περιγραφές) σχετικά με αυτές και ειδικότερα σχετικά με τις χειρουργικές επεμβάσεις, τις αντίστοιχες θεραπείες και διαδικασίες αποκατάστασης, τις εξετάσεις, τις παροχές, τις υπηρεσίες και τα διαθέσιμα προς κράτηση δωμάτια, καθώς επίσης και τις τελικές τιμές (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων φόρων, των εισφορών, των πρόσθετων επιβαρύνσεων και τελών) και τις λοιπές πολιτικές και περιορισμούς αυτών . Για τις παραπάνω πληροφορίες και το εν γένει υλικό τα οποία ναι μεν ακολουθούν τα πρότυπα που παρέχονται από την BookingClinic αλλά όμως η BookingClinic δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη.

3.1.2 Κάθε Κλινική που συνεργάζεται με τον Ιστοχώρο έχει δεσμευθεί ότι όλες οι Πληροφορίες που εισάγει είναι σε κάθε περίπτωση αληθείς, ακριβείς και όχι παραπλανητικές. Η κάθε Κλινική μπορεί να ενημερώνει, όσο αυτό είναι απαραίτητο τα στοιχεία της και να κάνει αλλαγές μέσω του Extranet όταν επιθυμεί.

3.1.3 Όλες οι αλλαγές, ενημερώσεις ή / και τροποποιήσεις των Πληροφοριών της κάθε Κλινικής  (συμπεριλαμβανομένων των τιμών) γίνονται απευθείας από την Κλινική και on-line μέσω του Extranet.

3.2 Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής και Διαθεσιμότητας

Κάθε Κλινική εγγυάται για τη τήρηση της τιμής προς τον ασθενή για την συμφωνημένη υπηρεσία. Εγγυάται επίσης για την εξασφάλιση της καλύτερης τιμής για την ίδια επέμβαση ή θεραπεία ή νοσηλεία, για τον ίδιο ιατρό που πραγματοποιεί την επέμβαση, για τον ίδιο τύπο δωματίου, και για τις ίδιες ημερομηνίες κράτησης σε σχέση με τις τιμές που θα προσέφερε σε οποιονδήποτε άλλον φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα της ζητηθεί

3.3 Διαδικασία Κράτησης.

3.3.1 Αφού γίνει η αίτηση κράτησης στην Ιστοσελίδα από τον Ασθενή, η Κλινική λαμβάνει από την BookingClinic email ενημέρωσης για το αίτημα συγκεκριμένης κράτησης. Η BookingClinic δε φέρει ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχει ο Ασθενής (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των πιστωτικών καρτών) και δεν είναι υπεύθυνη για την πληρωμή των σχετικών με την (online) κράτηση υποχρεώσεων του Ασθενή.  Η Κλινική υποχρεούται σε διάστημα εικοσιτεσσάρων (48) ωρών να απαντήσει στον Ασθενή για την διαθεσιμότητα στην ημερομηνία που έχει ζητήσει. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας αντιπροτείνει νέα ημερομηνία. Η κράτηση οριστικοποιείται όταν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στον Ασθενή και στην Κλινική. Για την οριστικοποίηση της κράτησης από την Κλινική, ο Ασθενής καταβάλλει την προκαταβολή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία Ασθενούς - Κλινικής για την ημερομηνία η αίτηση για κράτηση ακυρώνεται.

3.3.2 Κάθε Κλινική είναι υποχρεωμένη να δέχεται τους Ασθενείς ως συμβαλλόμενο μέρος και να χειρίζεται τις online κρατήσεις, που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών και/ή επιθυμιών που γνωστοποιούνται από τον Ασθενή.

3.3.3 Πέραν των χρεώσεων που περιλαμβάνονται στην επιβεβαιωμένη κράτηση, η Κλινική δεν θα πρέπει να χρεώσει τον Ασθενή οποιαδήποτε επιπλέον κόστος διεκπεραίωσης/διαχείρισης της πληρωμής (για παράδειγμα, χρέωση πιστωτικής κάρτας). Για τυχόν οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις μπορεί να προκύψουν από την στιγμή της εισαγωγής του ασθενούς και κατά την διάρκεια της νοσηλείας του η κλινική οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον ασθενή πριν αυτές πραγματοποιηθούν και να πάρει τη σύμφωνη ενυπόγραφη γνώμη του. Για αυτές τις επιπλέον χρεώσεις δεν υπάρχει καμία οικονομική υποχρέωση της Κλινικής προς την BookingClinic.

3.3.4 Τα παράπονα ή οι απαιτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από κάθε Κλινική ή τα ειδικά αιτήματα των Ασθενών διαχειρίζονται από την συγκεκριμένη Κλινική, χωρίς τη μεσολάβηση ή παρέμβαση της BookingClinic. H BookingClinic δεν φέρει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τις απαιτήσεις των Ασθενών. Η BookingClinic.com μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της Κλινικής και του Ασθενή και να βοηθήσει τον Ασθενή μόνο με την επικοινωνία.

3.4.   Διαδικασία Πληρωμών

3.4.1. Στάδιο προκαταβολής από τον Ασθενή

Για την οριστικοποίηση της κράτησης ο Ασθενής με τη χρήση πιστωτικής η χρεωστικής κάρτας ή με κατάθεση μετρητών θα προκαταβάλει το 10% του κόστους που θα ορίζεται στον Ιστοχώρο ως προκαταβλητέο επί της συνολικής αξίας του προγράμματος που έχει επιλέξει. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής της προκαταβολής θα αποστέλλεται στον ασθενή ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία της κράτησης και τη σχετική ηλεκτρονική απόδειξη είσπραξης.

3.4.2 Εξόφληση Κλινικής

Η εξόφληση του πακέτου στην περίπτωση Ασθενών εξωτερικού (κάτοικος εξωτερικού) θα γίνεται το αργότερο έως 48 ώρες πριν την εισαγωγή τους στην Κλινική. Για τους Ασθενείς που είναι κάτοικοι Ελλάδος η εξόφληση μπορεί να γίνεται  κατά την εισαγωγή τους στην Κλινική.

Η Κλινική μετά την κράτηση και την καταβολή της προκαταβολής, 10% επί της συνολικής αξίας του προγράμματος, ενημερώνει τον ασθενή για τον τρόπο εξόφλησης της υπόλοιπης αξίας του πακέτου. 

  1. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του ασθενούς στην προγραμματισμένη ημερομηνία εισαγωγής του, χωρίς να έχει ενημερώσει προηγουμένως την Κλινική, ενώ έχει εξοφλήσει το σύνολο της αξίας του προγράμματος που έχει επιλέξει, και δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την μη εμφάνισή του,  η Κλινική, πέραν της παρακράτησης της προκαταβολής του 10% που θα επιμερίζεται ισόποσα μεταξύ της Κλινικής και της BookingClinic όπως ορίζεται στο άρθρο 2.4.2.1, θα παρακρατεί επιπλέον ένα 10% της συνολικής αξίας του προγράμματος ως αποζημίωση για την  αναπόδεικτη ζημία της όσον αφορά την ακύρωσή του. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο ασθενής έχει εξοφλήσει το σύνολο του προγράμματος, αλλά ακυρώσει επίσης χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθενείας του, την προγραμματισμένη εισαγωγή του σε λιγότερο από 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία.

  1. Σε περίπτωση που ο ασθενής ενημερώσει την Κλινική  στο διάστημα των τελευταίων επτά ημερών αλλά όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία εισαγωγής, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί λόγω ασθένειας ή για άλλο προσωπικό λόγο στην προγραμματισμένη ημερομηνία, είτε έχει εξοφλήσει είτε όχι το συνολικό κόστος του προγράμματος που έχει επιλέξει  τότε,

α) εφόσον η Κλινική και ο Ασθενής συμφωνήσουν για νέα, εναλλακτική ημερομηνία εισαγωγής, αυτό γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση του Ασθενούς, ή

β) εφόσον ο ασθενής ακυρώσει τελείως την θεραπεία, τότε παρακρατείται μόνο η προκαταβολή, η οποία επιμερίζεται ισόποσα στην Κλινική και στην BookingClinic, και του επιστρέφεται το ποσό της εξόφλησης.

  1. Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του ασθενούς, η Κλινική διαπιστώσει ιατρικό πρόβλημα που επιβάλλει την μετάθεση των ιατρικών πράξεων ή και της νοσηλείας, τότε  η Κλινική και ο Ασθενής προγραμματίζουν και συμφωνούν για αλλαγή της ημερομηνίας εισαγωγής χωρίς καμία επιβάρυνση του Ασθενούς.

  1. Σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή του ασθενούς η Κλινική διαπιστώσει ιατρικό πρόβλημα που επιβάλλει την ματαίωση των ιατρικών πράξεων ή και της νοσηλείας του που είχαν προγραμματισθεί τότε η Κλινική επιστρέφει το σύνολο του ποσού που έχει εξοφληθεί εκτός της προκαταβολής και παρακρατώντας τυχόν έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά την εισαγωγή του Ασθενούς.

Για οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ Ασθενούς και Κλινικής  επί του θέματος της εξόφλησης ή της ακύρωσης του προγράμματος που έχει επιλεχθεί από τον Ασθενή, η BookingClinic ουδεμία ευθύνη φέρει και το θέμα επιλύεται αποκλειστικά μεταξύ  της Κλινικής και του Ασθενούς.

Την ημέρα εξόδου από την Κλινική, η Κλινική θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής ιατρικών υπηρεσιών το οποίο θα περιλαμβάνει το 100% της αξίας του προγράμματος που είχε επιλεγεί δηλαδή την προκαταβολή 10% και την καταβολή του υπολοίπου 90% καθώς και τυχόν επιπλέον χρεώσεις, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια νοσηλείας για τις οποίες ο Ασθενής ενημερώθηκε και συμφώνησε.

3.4.3 Προθεσμία Ακύρωσης από τον Ασθενή

Ο Ασθενής θα έχει τη δυνατότητα ακύρωσης της θεραπείας μέχρι και επτά (7)  ημερολογιακές ημέρες πριν την πραγματοποίησή της, όπου θα του επιστρέφεται το σύνολο της προκαταβολής, πέραν των κρατήσεων paypal και πιστωτικών καρτών.

Σε περίπτωση ακύρωσης σε διάστημα μικρότερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών πριν την πραγματοποίηση της θεραπείας, ο Ασθενής θα επιβαρύνεται με το 100% της παρακράτησης της  προκαταβολής του.

3.5. Extranet

H BookingClinic έχει διαθέσει σε κάθε Κλινική έναν κωδικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που επιτρέπει στις Συνεργαζόμενες Κλινικές να έχουν πρόσβαση στο Extranet.

3.6. Συμβάν Ανώτερης Βίας

Σε περίπτωση Συμβάντος Ανώτερης Βίας, η Κλινική δε θα επιβάλει στους Ασθενείς που επηρεάζονται από το Συμβάν Ανώτερης Βίας καμία χρέωση για την ακύρωση της κράτησής ή της μη εμφάνισης στην κλινική κατά την ημερομηνία κράτησης η της τροποποίησης της κράτησης των. Στην περίπτωση λογικών και δικαιολογημένων αμφιβολιών, η Κλινική μπορεί να ζητήσει από τον Ασθενή έγγραφα (δημόσια ή ιδιωτικά) που να αποδεικνύει την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ του Συμβάντος Ανώτερης Βίας και της ακύρωσης, μη εμφάνισης ή τροποποίησης της κράτησης (και στη συνέχεια να παράσχει στην BookingClinic αντίγραφο αυτού του αποδεικτικού). Για να καταγραφεί μια ακύρωση, μη εμφάνιση ή τροποποίηση της κράτησης σε περίπτωση ανώτερης βίας, η Κλινική πρέπει να ενημερώσει την BookingClinic μέσα σε 2  (δύο) εργάσιμες μέρες μετά από την προγραμματισμένη ημερομηνία εισαγωγής ή τη μη εμφάνιση ή ακύρωση.

Σε περίπτωση Συμβάντος Ανώτερης Βίας από την μεριά της Κλινικής, η Κλινική θα πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τους Ασθενείς που επηρεάζονται και θα προτείνει αλλαγή της προγραμματισμένης ημερομηνίας επέμβασης, θεραπείας ή αποκατάστασης, η αλλαγή γιατρού σε περίπτωση που και ο γιατρός επηρεάζεται από το Συμβάν. Σε περίπτωση που οι Ασθενείς δεν αποδεχθούν οποιαδήποτε άλλη προτεινόμενη ημερομηνία η αλλαγή γιατρού, τότε η συμφωνία κηρύσσεται άκυρος και η προκαταβολή επιστρέφεται στους Ασθενείς στο σύνολό της.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ BookingClinic

4.1 Με την παρούσα σύμβαση, κάθε Κλινική έχει δώσει στην BookingClinic μη αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και άδεια χρήσης για:

(α) να κάνει χρήση, να επικοινωνεί και να διαθέτει με όσα έχουν συμφωνηθεί για τα στοιχεία των Πνευματικών Δικαιωμάτων της κάθε Κλινικής, όπως έχουν δοθεί στην BookingClinic από τις Κλινικές και τα οποία είναι απαραίτητα για την BookingClinic να ασκήσει τα δικαιώματά της και να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της.

(β) να κάνει χρήση και να χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τις Πληροφορίες της κάθε Κλινικής για τους σκοπούς των κρατήσεων μέσω της BookingClinic.

4.2. Δεδομένα Ασθενών και σχόλια Ασθενών

4.2.1 Η BookingClinic θα διαβιβάζει στη σχετική Κλινική την αίτηση του Ασθενούς για κράτηση, της οποίας τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν την επιθυμητή από τον Ασθενή ημερομηνία άφιξης, τον τύπο επέμβασης / θεραπείας το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του Ασθενή καθώς και άλλα ειδικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από τον Ασθενή. Με την υποβληθείσα από τον Ασθενή αίτηση για κράτηση τεκμαίρεται ότι ο Ασθενής συγκατατίθεται ως υποκείμενο δεδομένων στην επεξεργασία από την BookingClinic ως υπεύθυνη επεξεργασίας αυτών. Η Booking Clinic είναι η μόνη υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που καταχωρεί ο εκάστοτε ασθενής στην ιστοσελίδα της και υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε να διαθέτει την ρητή συγκατάθεση έκαστου ασθενούς.

4.2.2 Η Bookingclinic έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τους ασθενείς που έχουν διαμείνει στην Κλινική να προβούν σε αξιολόγηση, βαθμολόγηση βάσει συγκεκριμένων προκαθορισμένων ερωτήσεων καθώς και υποβολή σχολίων για τις υπηρεσίες της Κλινικής.

4.2.3 Η BookingClinic διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει τις βαθμολογίες που προκύπτουν από τις απαντήσεις στα προκαθορισμένα ερωτήματα. Δεσμεύεται για την μη δημοσίευση των λοιπών σχολίων τα οποία όμως προωθεί προς την σχετική Κλινική και τον ιατρό για την ενημέρωσή τους. Η Κλινική αναγνωρίζει ότι η BookingClinic είναι μόνο διανομέας (χωρίς καμία υποχρέωση να επιβεβαιώσει) και όχι εκδότης των εν λόγω σχολίων.

 

4.2.4 Η BookingClinic δεν έχει και αποποιείται κάθε ευθύνης και υποχρέωσης για το περιεχόμενο και τις συνέπειες τυχόν παρατηρήσεων ή σχολίων τα οποία απλώς μεταβιβάζει ως έχουν προς την Κλινική και τον ιατρό.

4.2.5 Η Booking Clinic δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη ανταπόκρισή της στις υποκειμενικές προσδοκίες των Ασθενών.

4.2.6 H BookingClinic δικαιούται να προωθήσει τις υπηρεσίες που παρέχει, χρησιμοποιώντας το όνομα της Κλινικής σε online μάρκετινγκ της ιστοσελίδας της μέσω υφιστάμενων ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως Google, Facebook, κλπ.

4.2.7 Η σειρά με την οποία η Κλινική εμφανίζεται στον Ιστοχώρο, καθορίζεται από την BookingClinic. Η σειρά εμφάνισης βασίζεται και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως, ο αριθμός των κρατήσεων και θεραπειών που πραγματοποιείται από την Κλινική μέσω της BookingClinic, η βαθμολογία στα σχόλια των Ασθενών, το ιστορικό της εξυπηρέτησης και ο βαθμός ικανοποίησης των Ασθενών.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ

Στον Ιστοχώρο πραγματοποιείται από τους Ασθενείς η αξιολόγηση της κάθε Κλινικής και των ιατρών.

5.1. Αξιολόγηση Κλινικής και φιλοξενίας από τον Ασθενή

Ο Ασθενής έχει την δυνατότητα να αξιολογεί την Κλινική στα παρακάτω ενδεικτικά κριτήρια με βαθμολογία κλίμακας από το 0 έως το 10:

(α) Εξοπλισμός, υλικά

(β) Δωμάτια, άνεση

(γ) Καθαριότητα

(δ) Προσωπικό, ευγένεια, φιλικότητα, οικειότητα

(ε) Ποιότητα, ποικιλία φαγητού

(στ) Κοινόχρηστοι χώροι

(ζ) Ησυχία, οργάνωση, εξυπηρέτηση

(η) Τήρηση κανονισμών, ωραρίων κλπ

5.2 Βαθμός ικανοποίησης ασθενούς από τον ιατρό

Η αξιολόγηση εκ μέρους του Ασθενούς αφορά την συμπεριφορά του ιατρού και όχι στην ιατρική επάρκεια, καθώς κάτι τέτοιο, πιθανώς δε μπορεί να το αξιολογήσει ο ίδιος ο ασθενής. Η αξιολόγηση εστιάζει στα παρακάτω ενδεικτικά κριτήρια με βαθμολογία κλίμακας από το 0 έως το 10:  

(α) Συμπεριφορά ιατρού (τρόπος ομιλίας, διάθεση για την απάντηση πιθανόν αποριών του ασθενούς, ευγένεια)

(β) Ικανότητα ιατρού επεξήγησης στον ασθενή των λεπτομερειών της ασθένειας αλλά και της διαδικασίας της θεραπείας.

(γ) Αίσθημα οικειότητας και ασφάλειας

(δ) Χρόνος που διαθέτει στη συζήτηση και τις επεξηγήσεις.

(ε) Προσβασιμότητα ιατρού μετεγχειρητικά.

6. DISCLAMER (ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ)

6.1 Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα αυτή παρέχονται από την Booking Clinic η οποία προσπαθεί να είναι επικαιροποιημένες και ακριβείς. Ωστόσο, στην προσπάθειά της αυτή να επικαιροποιεί και να διατηρεί ακριβείς τις πληροφορίες αυτές, η BookingClinic σε καμία περίπτωση δεν δηλώνει ούτε εγγυάται, ρητά ή σιωπηρά, την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα της αναφορικά με την Ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες ή σχετικές εικόνες και τα βίντεο που περιέχονται στην Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό.

6.2. Σε κάθε περίπτωση η BookingClinic δεν θα ευθύνεται για καμία απώλεια ή ζημία συμπεριλαμβανομένης θετικής ή αποθετικής ζημίας ή διαφυγόντα κέρδη ή απώλεια δεδομένων που απορρέουν ή σχετίζονται με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Η BookingClinic δεν ευθύνεται για ελλείψεις ή ελαττώματα των υπηρεσιών.

6.3. Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη της Ιστοσελίδας να συνδέεται με άλλους συνδέσμους οι οποίοι όμως δεν ελέγχονται από την BookingClinic. Δεν έχουμε τον έλεγχο της φύσης, του περιεχομένου και της διαθεσιμότητας των άλλων Ιστοσελίδων. Η συμπερίληψη στην Ιστοσελίδα μας και άλλων συνδέσμων δεν υποδηλώνει απαραίτητα ότι συστήνουμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτούς.

6.4. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την ομαλή και συνεχή (απρόσκοπη) λειτουργία της Ιστοσελίδας.. Ωστόσο, η BookingClinic δεν είναι υπεύθυνη για την περίπτωση που η Ιστοσελίδα είναι μη διαθέσιμη προσωρινά λόγω τεχνικών θεμάτων πέρα από τον έλεγχό μας.

6.5.Στο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο, η BookingClinic οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι αυτής δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημία ή απώλεια, προβλεπόμενη ή όχι, συμπεριλαμβανομένης και κάθε έμμεσης, επακόλουθης ειδική ή συνήθη ζημία που απορρέει από την χρήση της Ιστοσελίδας ή κάθε πληροφορίας που περιέχεται σε αυτήν.

6.6 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο, η BookingClinic οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι αυτής δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη, δεν υπόσχονται , δεν εγγυώνται, (ρητά ή σιωπηρά) για τις υπηρεσίες, τη λειτουργία, την ασφάλεια των Κλινικών στην Ιστοσελίδα αυτή. Η BookingClinic οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι αυτής δεν ευθύνονται για καμία αμέλεια είτε της Κλινικής είτε των γιατρών τους. Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της Κλινικής για θεραπεία γίνεται με δική τους ευθύνη.

Privacy Policy

Bookingclinic understand how important your privacy is, so we are committed to protecting your personal information. We maintain the security of your personal information at all times so you can feel confident accessing our services.

This privacy policy sets out how BookingClinic uses and protects any information given when this website is used.

BookingClinic is committed to ensure that the privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

We may ask the following information:

 

- First and last name.

- Address and place of residence.

- Email address.

- Dates requested to perform a treatment or to be hospitalized.

- Doctor's name you may choose for your treatment

- Requested services

- Your national medical insurance

 

These information will be forwarded to the clinic of your choice to confirm booking, understand your needs and provide you with the best available services.

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorized access or disclosure, we have put in place suitable procedures to safeguard and secure the information we collect online.

Following your treatment or hospitalization you may be asked to evaluate clinic's and doctor's performance. These information will be transmitted to the clinic in order to understand its weaknesses and to improve the services offered. However your name will discreetly be kept confidential and secured by Bookingclinic.

We may be obliged to disclose certain information, which may include your Personal Data, to comply with a legal requirement, such as a law, regulation, court order, subpoena, warrant, in the course of a legal proceeding or in response to a law enforcement agency request. If there is a change of control in one of our businesses (whether by merger, sale, transfer of assets or otherwise) customer information, which may include your Personal Data, could be disclosed to a potential purchaser under a confidentiality agreement. We would only disclose your information in good faith and where required by any of the above circumstances.

We do not and will not sell or deal in personal or customer information. We will never disclose your personal details to a third party except the necessary information required by the cooperated clinic you chose for a treatment or hospitalization or to protect the rights, property or safety of BookingClinic, our customers or third parties or if required by law.

We may however use in a general sense without any reference to your name, your information to create marketing statistics. In addition, we may use the information that you provide to improve our website and services and to evaluate and rank clinics and doctors but not for any other use.

This website may contain links to other websites. These links are meant for your convenience only. Links to third party websites do not constitute sponsorship or endorsement or approval of these websites. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of such other websites. We encourage our users to be aware, when they leave our website, to read the privacy statements of each and every website that collects personally identifiable information. This privacy policy applies solely to information collected by this website.

A cookie is a small file placed in your web browser that collects information about your web browsing behavior. Use of cookies allows a website to tailor its configuration to your needs and preferences. Cookies do not access information stored on your computer or any personal information (e.g. name, address, email address or telephone number). Most web browsers automatically accept cookies but you can choose to reject cookies by changing your browser settings. This may, however, prevent you from taking full advantage of our website.

Our website uses cookies to analyze website traffic and help us provide a better website visitor experience.

In time to time and according to specific circumstances this policy is subject to change. We may modify this policy at any time, in our sole discretion and all modifications will be effective immediately upon our posting of the modifications on this website. Please return periodically to review our privacy policy.